KOUSEK DOMOVA

DLOUHODOBÁ SOCIÁLNĚ-TERAPEUTICKÁ PRÁCE S DĚTMI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ

Formou pobytové a terénní služby nabízíme dětem ze spolupracujících dětských domovů skupinové i individuální programy s cílem rozvíjet tvořivost, sociální a komunikační dovednosti a také zvyšovat jejich kompetence v praktické oblasti. Hlavním cílem naší dlouhodobé práce je podpořit u dětí jejich sebehodnotu a posílit vědomí toho, že někam patří a mají na světě své pevné místo.

Nenabízíme dětem hračky, ale otevřenou náruč a vřelý přístup.

POBYTY

sociálně-terapeutické pobyty pro děti od 7 do 16 let

TRÉNINKOVÝ BYT

tréninkový byt pro mladé lidi ve věku 15 až 18 let

DOPROVÁZENÍ

individuální doprovázení mladých lidí v dětském domově i po odchodu z ústavní péče

TERÉNNÍ PRÁCE

terénní práce v dětských domovech s dětmi od 7 let

POBYTY

sociálně-terapeutické pobyty pro děti od 7 -16 let

TRÉNINKOVÝ BYT

tréninkový byt pro mladé lidi ve věku 15 -18 let

DOPROVÁZENÍ

individuální doprovázení mladých lidí v dětském domově i po odchodu z ústavní péče

TERÉNNÍ PRÁCE

terénní práce v dětských domovech s dětmi od 7 let