TERÉNNÍ PRÁCE

PROSTOR PRO ZÁŽITKOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH, SETKÁNÍ A SDÍLENÍ MEZI POBYTY A KONTAKT S VYCHOVATELI

Terénní práce probíhá formou skupinových programů a také individuálních setkání s dětmi v dětských domovech a okolí. 
Kontakt může probíhat i distanční formou 
(telefon, facebook, dopisy apod.).
Terénní práce probíhá formou skupinových programů a také individuálních setkání s dětmi v dětských domovech a okolí. 
Kontakt může probíhat i distanční formou 
(telefon, facebook, dopisy apod.).

KDO se může zapojit

Zapojit se mohou všechny děti a mladí lidé, kteří vyrůstají ve spolupracujících dětských domovech a mají o aktivity zájem. Věková hranice je 7 – 18, resp. 26 let.

JAK konkrétně terénní programy probíhají?

Skupinové programy a individuální setkání probíhají nejčastěji v dětských domovech či blízkém okolí (příroda, město). Jsou zaměřené na potřebné oblasti rozvoje dětí (tvořivé aktivity, praktické dovednosti, sportovní aktivity, vzdělávání, aktivity s terapeutickým přesahem apod.). Umožňují nám zůstat v kontaktu s dětmi i mezi pobyty a také navázat kontakt s novými klienty. Konají se nejčastěji 1 -2* do měsíce. Kontakt s dětmi může být podpořen také distanční formou. Důležitá je pro nás spolupráce s vychovateli a vedením dětského domova.

CO mohou dětem přinést?

 • Nové zážitky a tvořivé aktivity
 • Legraci
 • Smysluplné trávení volného času
 • Rozvíjet sociální a praktické dovednosti
 • Prostor pro sdílení a řešení aktuálních témat
 • Rozvoj tvořivého přístupu k řešení životních situací
 • Nové vztahy

CO mohou dětem přinést?

 • Nové zážitky a tvořivé aktivity
 • Legraci
 • Smysluplné trávení volného času
 • Rozvíjet sociální a praktické dovednosti
 • Prostor pro sdílení a řešení aktuálních témat
 • Rozvoj tvořivého přístupu k řešení životních situací
 • Nové vztahy