DOPROVÁZENÍ

PROSTOR PRO INDIVIDÁLNÍ PODPORU, PORADENSTÍ A ORIENTACI VE SLOŽITÝCH SITUACÍCH

Doprovázení může probíhat dlouhodobě v době, kdy mladý člověk žije v dětském domově, ale také po jeho odchodu z ústavní výchovy. 

Může být i krátkodobé, zaměřené na konkrétní cíl a po jeho naplnění ukončeno.

Doprovázení může probíhat dlouhodobě v době, kdy mladý člověk žije v dětském domově, ale také po jeho odchodu z ústavní výchovy. 

Může být i krátkodobé, zaměřené na konkrétní cíl a po jeho naplnění ukončeno.

KDO se může zapojit

Doprovázení je určeno mladým lidem ve věku 14 – 26 let, kteří mají zkušenost z ústavní výchovou a žijí v těchto krajích: Praha, Střední Čechy, Liberecký, Ústecký a Jihočeský kraj. Primární skupinou jsou dospívající, kteří již s Letním domem mají navázaný vztah z jiných aktivit.

JAK doprovázení probíhá?

Pravidelná setkávání 2-4 za měsíc v prostorách Letního domu, v dětském domově nebo v terénu. Pokud dospívající mladý člověk žije v dětském domově, je pro nás důležitá spolupráce s vychovateli a trojstranná domluva ohledně cílů a postupů doprovázení.

Co může mladým lidem přinést?

 • Přijetí a blízký vztah důvěry
 • Nový náhled na aktuální situace, které mladý člověk prožívá
 • Podporu a poradenství v oblasti práce, bydlení, sociálně-právní oblasti
 • Orientaci v aktuální situaci
 • Práci na sobě samém
 • Mít na koho se obrátit o radu nebo s kým se podělit o radostné zážitky
 • Větší jistotu a podporu při přechodu do samostatného života

Co může mladým lidem přinést?

 • Přijetí a blízký vztah důvěry
 • Nový náhled na aktuální situace, které mladý člověk prožívá
 • Podporu a poradenství v oblasti práce, bydlení, sociálně-právní oblasti
 • Orientaci v aktuální situaci
 • Práci na sobě samém
 • Mít na koho se obrátit o radu nebo s kým se podělit o radostné zážitky
 • Větší jistotu a podporu při přechodu do samostatného života