za rok PODPOŘENÝCH DĚTÍ
50
PODPOŘENÝCH RODIN
20
AKCÍ PRO DĚTI
30
PODPOŘENÝCH PĚSTOUNŮ
20

SPOLEČNĚ BUDUJEME
PEVNÉ ZÁKLADY

Naše činnost směřuje k podpoře dětí a mladých lidí, kteří vyrůstají mimo svou rodinu v dětském domově, v pěstounské péči či v rodinách, které se dostaly do tíživé životní situace. 

Pomáháme dětem i rodičům objevovat vnitřní i vnější zdroje, díky kterým budou sami schopni překonávat náročné životní situace a posilovat svou jistotu a sebehodnotu.

Společně hledáme cesty, jak porozumět vlastnímu životnímu příběhu a budovat pevné základy, na kterých je možné vystavět důstojný, aktivní a kvalitní život.

SPOLEČNĚ BUDUJEME
PEVNÉ ZÁKLADY

Naše činnost směřuje k podpoře dětí a mladých lidí, kteří vyrůstají mimo svou rodinu v dětském domově, v pěstounské péči či v rodinách, které se dostaly do tíživé životní situace. 

Pomáháme dětem i rodičům objevovat vnitřní i vnější zdroje, díky kterým budou sami schopni překonávat náročné životní situace a posilovat svou jistotu a sebehodnotu.

Společně hledáme cesty, jak porozumět vlastnímu životnímu příběhu a budovat pevné základy, na kterých je možné vystavět důstojný, aktivní a kvalitní život.

POSLÁNÍM LETNÍHO DOMU

je pomoci dětem a mladým lidem, vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému a plnohodnotnému životu. 

Letní dům pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém období a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají a žijí.

POSLÁNÍM LETNÍHO DOMU

je pomoci dětem a mladým lidem, vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému a plnohodnotnému životu. 

Letní dům pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém období a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají a žijí.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY NAŠÍ ČINNOSTI

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Ke každému klientovi přistupujeme s respektem, empatií a úctou. Věříme, že každý je největším expertem na svůj život a své potřeby.

DLOUHODOBOST

Nabízíme možnost dlouhodobé a kontinuální spolupráce, je-li to potřeba.

BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ

Vytváříme prostředí, ve kterém se klienti mohou cítit bezpečně, rozvíjet svůj potenciál a růst.

VZTAH

Jsme přesvědčeni, že pro zdravý vývoj dítě je potřeba jasných a srozumitelných vztahů, které podporujeme.

TVOŘIVOST A HRAVOST

Rozvíjíme tvořivost, která přináší změnu úhlu pohledu, a může pomoci měnit zaběhnuté koleje.

MULTIDISCIPLINÁRNÍ PŘÍSTUP

Věříme, že více hlav více ví, a proto pracujeme v týmu několika odborníků (sociální pracovník, terapeut, psycholog, speciální pedagog)

ZÁKLADNÍ PRINCIPY NAŠÍ ČINNOSTI

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Ke každému klientovi přistupujeme s respektem, empatií a úctou. Věříme, že každý je největším expertem na svůj život a své potřeby.

DLOUHODOBOST

Nabízíme možnost dlouhodobé a kontinuální spolupráce, je-li to potřeba.

BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ

Vytváříme prostředí, ve kterém se klienti mohou cítit bezpečně, rozvíjet svůj potenciál a růst.

TVOŘIVOST A HRAVOST

Rozvíjíme tvořivost, která přináší změnu úhlu pohledu, a může pomoci měnit zaběhnuté koleje.

VZTAH

Jsme přesvědčeni, že pro zdravý vývoj dítě je potřeba jasných a srozumitelných vztahů, které podporujeme.

MULTIDISCIPLINÁRNÍ PŘÍSTUP

Věříme, že více hlav více ví, a proto pracujeme v týmu několika odborníků (sociální pracovník, terapeut, psycholog, speciální pedagog)

ODBORNÉ ZÁZEMÍ

 

V naší odborné práci se primárně opíráme o teorii vztahové vazby, léčbu traumatu a také jsou naší inspirací základní potřeby z Pesso Boyden terapie. 

V odborné práci využíváme techniky expresivních terapií, projektivní techniky, metodu Sand Play, Videotrénink interakcí a mnohé další.

ODBORNÉ ZÁZEMÍ

 

V naší odborné práci se primárně opíráme o teorii vztahové vazby, léčbu traumatu a také jsou naší inspirací základní potřeby z Pesso Boyden terapie. 

V odborné práci využíváme techniky expresivních terapií, projektivní techniky, metodu Sand Play, Videotrénink interakcí a mnohé další.