Základní milníky v Historii letního domU

 • 2020

Našli jsme nové útočiště ve Vyšehradské ulici č.27.

2020
2019
 • 2019
Díky podpoře Nadace Sírius a především naší kolegyni arteterapeutce Anně Víškové jsme vydali terapeutické karty Všechno to jsem já a připravili 5 vzdělávacích workshopů.
 • 2018

Uskutečnili jsme konferenci pro odbornou veřejnost s názvem Na hraně a získali akreditaci na vzdělávací programy pro pracovníky dětských domovů.

Tým sociálně-terapeutických pobytů se rozdělil na dva podtýmy Sever a Jih a zahájil první dva cykly pobytů pro ustálenou skupinu dětí ze spolupracujících domovů.

2018
2015
 • 2015

Na podzim tým Letního domu posílil nový ředitel Jan Bárta.

Uskutečnil se první ročník akce Řeka přání.

 • 2014

V roce 2014 vznikla služba Podpora pěstounů, jejímž posláním je pomoci dětem v pěstounské péči zažívat pocit blízkosti a bezpečí a podporovat pěstouny v jejich rodičovských kompetencích a především v prohlubování vzájemného vztahu s dítětem. Klíčový pracovník pracuje s rodinou v následujících oblastech: vzdělání dítěte, zdraví dítěte, krizové intervence, terapie, zájmové činnosti dítěte, ztrátě zaměstnání či bydlení pěstouna, dluhy apod.

2014
2013
 • 2013
Rozšířili jsme poskytované služby o podporu rodin – služby Doma v rodině a později jsme zahájili Doprovázení pěstounských rodin. Tímto směrem jsme se vydali také díky účasti některých pracovníků ve vzdělávacím programu Pride.
 • 2012

Navázali jsme spolupráci s Dětským domovem v Korkyni.

Proběhl první dobročinný bazar na náměstí Míru.

Uskutečnila se velká výstava s názvem Bavilo mě všecko v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí.

2012
2011
 • 2011

Navázali jsme spolupráci s Dětským domovem v Dolních Počernicích

Pro organizaci Rozum a cit jsme začali připravovat zážitkové víkendy určené pěstounským rodinám.

 • 2009
S první klientkou jsme si vyzkoušeli individuální doprovázení při přechodu z dětského domova do samostatnosti. A odstartovali tak službu doprovázení.
2009
2008
 • 2008

Poprvé jsme připravili cyklus pobytů v tréninkovém bytě jako reakce na potřeby mladých lidí, kteří dospívali a potřebovali praktickou přípravu do samostatného života.

Zahájili jsme spolupráci s Dětským domovem v Klánovicích. Poprvé jsme skotačili na komunitní akci Draci ve Skalách

Připravili jsme pět výstav, mimo jiné i v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

 • 2007 - 2005

Ředitelem Letního domu se stal Cyril Zákora.

Sociálně-terapeutické pobyty byly registrovány jako sociální služba.

Zahájili jsme spolupráci s Dětským domovem v Písku
2007 - 2005
2002 - 2000
 • 2002 - 2000

Petr Vacek se stal součástí Letního domu jako host, moderátor a často právoplatný člen týmu.

Získali jsme pověření k sociálně-právní ochraně dětí.

První Andělská slavnost v Krompachu

 • 1999 - 1997

Zahájili jsme spolupráci s Dětským domovem v Krompachu.

17. 2. je zapsán oficiální vznik Občanského sdružení Letní dům. Po několika letech spolupráce s domovem v Radeníně jsme se rozhodli zformalizovat naší činnost a místo letních akcí začít celoroční činnost. Ředitelkou sdružení se stala Lucie Kokrdová. Jan Slavík, Yvonna Lucká a Mireia Ryšková tvořili v té době duchovní průvodce Letního domu. Vznik Letního domu byl spojen s předsevzetím zviditelňovat myšlenku, že i státem garantovaný systém ústavní péče o děti a mladé lidi v dětských domovech by měl do svého celku jasně zakomponovat i cílenou výchovně – terapeutickou práci s těmi, kteří ji vzhledem ke své osobní historii potřebují.

1999 - 1997
17. února 1997
 • 17. února 1997

Dne 17.2.1997 vzniklo Občanské sdružení Letní dům s cílem pořádat celoroční aktivity formou pobytů pro děti a mládež z dětských domovů. Ředitelkou Letního domu se stala Lucie Kokrdová. Jan Slavík, Yvonna Lucká a Mireia Ryšková tvořili v té době duchovní průvodce Letního domu. Pro tuto práci začali využívat techniky artefiletiky, arteterapie, muzikoterapie a jiných forem práce zaměřené na psychosociální rozvoj.  Vznik Letního domu byl spojen s předsevzetím zviditelňovat myšlenku, že i státem garantovaný systém ústavní péče o děti a mladé lidi v dětských domovech by měl do svého celku jasně zakomponovat i cílenou výchovně – terapeutickou práci s těmi, kteří ji vzhledem ke své osobní historii potřebují.

 • 1994
V rámci studia speciální pedagogiky se tři kamarádi Lucie, Martina a Jiří rozhodli vyzkoušet poznatky ze školy v praxi a část prázdnin strávili v Dětském domově v Radeníně jako vychovatelé. „Tehdy nás některé věci v dětském domově nemile překvapily. Naše rozčarování bylo do určité míry jistě zapříčiněno naší naivitou a studentskými ideály, týkalo se však celého systému státní ústavní péče. Děti, jejichž život byl od samého počátku poznamenáván psychickou a sociální deprivací, fyzickým, psychickým a často i sexuálním násilím, neprocházely žádnou terapií, jejich traumatické zážitky nebyly nikdy léčebně zpracovávány. Tehdy jsme byli přesvědčeni, že právě těmto dětem (míníme tím všechny děti s podobným osudem) by se mělo dostávat laskavé a poučené péče týmu odborníků. A právě tehdy se zrodila myšlenka na čin, který by tuto situaci alespoň částečně zmírnil. Osobní příběhy těchto dětí se pro nás staly velkou výzvou“, říkají Lucie a Jiří Kokrdovi, jejichž život je stále velmi blízce spjat s Letním domem.

.

1994