POVĚŘENÍ

Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči.

POVĚŘENÍ

Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči.

Zakládací listina