hLEDÁME DOBROVOLNÍKY PRO PRÁCI S DĚTMI A MLADÝMI LIDMI

Největší dar, který můžeš někomu dát, je tvůj čas.

Hledáme dobrovolníky a dobrovolnice pro práci s dětmi a mladými lidmi z dětských domovů, v pěstounské péči nebo v rodinách, které se ocitly v tíživé sociální situaci. Zapojte se do programů Letního domu a darujte váš čas znevýhodněným dětem a dospívajícím, kteří to potřebují. Zapojit se můžete do:

Zájemcům rádi sdělíme víc informací na: dobrovolnik@letnidum.cz