PROSTOR PRO AKTIVNÍ NÁCVIK SOCIÁLNÍCH INTERAKCÍ, ORIENTACI V PRAKTICKÝCH TÉMATECH A MOŽNOSTECH TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU

Pobyty v tréninkovém bytě probíhají formou dvou cyklů ve školním roce (zimní a letní semestr), 
kdy každý cyklus je určen 
pro skupinu šesti mladých lidí 
a zahrnuje pět víkendových pobytů. 
Ty se konají v Praze, v penzionu Betel.
Pobyty v tréninkovém bytě probíhají formou dvou cyklů ve školním roce (zimní a letní semestr), 
kdy každý cyklus je určen 
pro skupinu šesti mladých lidí 
a zahrnuje pět víkendových pobytů. 
Ty se konají v Praze, v penzionu Betel.

KDO se může zapojit

Pobyty jsou určeny pro mladé lidi z dětských domovů, se kterými Letní dům dlouhodobě spolupracuje. Minimální věková hranice je 15 let, resp. ideální je 2. či 3. ročník střední školy nebo odborné učiliště. O možnosti zapojit se jsou informováni skrze pracovníky dětského domova nebo Letního domu.

JAK konkrétně tréninkové byty probíhají?

Každý byt má své téma, kterým reagujeme na potřeby mladých lidí při přípravě na samostatnost. Jedná se o oblast bydlení – práce – finanční gramotnost – vztahy a zdravý životní styl – jak trávit volný čas. Většina témat se často prolíná všemi pobyty. Skupinu tvoří 6 mladých lidí z několika dětských domovů a 2 sociální pracovníci. Můžeme tak budovat bezpečný prostor pro sdílení, vytvářet vztahy důvěry a otevřenosti. Mladí lidé mají možnost si vše aktivně vyzkoušet v co nejvíce reálném prostředí (trénink pracovního pohovoru, telefonického kontaktu s cizími lidmi, a pod.)

CO Tréninkové byty klientům přináší?

 • přehled, co vše je potřeba zařídit při odchodu
  z dětského domova
 • rozvoj orientace v praktických oblastech práce, finance, bydlení apod.
 • zážitky a legraci s vrstevníky
 • budování nových vztahů
 • zkušenost reálného nácviku s možností následné reflexe a podpory
 • rozvoj dalších dovedností jako je chování, emoční inteligence, komunikace a pod.

CO Tréninkové byty klientům přináší?

 • přehled, co vše je potřeba zařídit při odchodu
  z dětského domova
 • rozvoj orientace v praktických oblastech práce, finance, bydlení apod.
 • zážitky a legraci s vrstevníky
 • budování nových vztahů
 • zkušenost reálného nácviku s možností následné reflexe a podpory
 • rozvoj dalších dovedností, jako chování, emoční inteligence, komunikace a pod.