SOCIÁLNĚ - TERAPEUTICKÉ POBYTY

PROSTOR PRO BUDOVÁNÍ VZTAHŮ, TVOŘIVÉHO PŘÍSTUPU K ŘEŠENÍ RŮZNÝCH SITUACÍ, DŮVĚRY V SEBE SAMA I OKOLNÍ SVĚT

Sociálně-terapeutické pobyty probíhají celý rok, nejčastěji v době prázdnin a prodloužených víkendů.

Každoročně se uskuteční dva cykly pěti pobytů pro skupinu 12 -14 dětí.

Pobyty se konají v pronajatých chalupách v Jizerských horách, Harrachově nebo v okolí Berouna a také v Praze.

Sociálně-terapeutické pobyty probíhají celý rok, nejčastěji v době prázdnin a prodloužených víkendů. Každoročně se uskuteční dva cykly pěti pobytů pro skupinu 12 -14 dětí.

Pobyty se konají v pronajatých chalupách v Jizerských horách, Harrachově nebo v okolí Berouna a také v Praze.

KDO se může zapojit

Pobyty jsou určeny pro děti z dětských domovů, se kterými Letní dům spolupracuje. Naším cílem je dlouhodobá spolupráce a podpora klientů. Děti se mohou zapojovat do pobytů opakovaně. Věková hranice je 7 -16 let. Zapojit se mohou také mladí lidé do 18 let v pozici tzv. pomocníka. Ten zajišťuje pomocné práce a za doprovodu sociálního pracovníka může rozvíjet své dovednosti (forma brigády). O možnosti zapojit se jsou informováni skrze pracovníky dětského domova nebo Letního domu.

JAK konkrétně pobyty probíhají?

Propojujeme zážitkové, sociálně-terapeutické a tvořivé programy, skupinové i individuální aktivity. Pracujeme převážně pomocí expresivních technik (arteterapie, práce s tělem, tvořivá dramatika apod.), které umožňují dětem bezpečně zpracovávat témata spojená se svým životním příběhem. Terapeutická práce spočívá rovněž v navazování korektivních vztahů, ve kterých se děti mohou cítit respektované a přijímané ve své jedinečnosti. Na pobytech panuje co nejvíce domácí atmosféra, děti se spolupodílí na vaření, pečení i úklidu domu.

CO pobyty dětem přinášejí

 • Bezpečné prostředí menší skupiny
 • Tvořivé aktivity – malování, divadlo, hudbu
 • Rozvoj praktických dovedností
 • Smysluplné trávení volného času
 • Zážitky, ze kterých mohou dál čerpat
 • Nové vztahy
 • Objevování svého životního příběhu
 • Nové způsoby řešení náročných situací
 • Domácí atmosféru přijetí a vřelosti

CO pobyty dětem přinášejí

 • Bezpečné prostředí menší skupiny
 • Tvořivé aktivity – malování, divadlo, hudbu
 • Rozvoj praktických dovedností
 • Smysluplné trávení volného času
 • Zážitky, ze kterých mohou dál čerpat
 • Nové vztahy
 • Objevování svého životního příběhu
 • Nové způsoby řešení náročných situací
 • Domácí atmosféru přijetí a vřelosti