PODPORA BYDLENÍ

Podporujeme mladé dospělé po odchodu z ústavní péče, pěstounské rodiny a biologické rodiny s dětmi, kteří se ocitli v bytové nouzi nebo dlouhodobě žijí v bytovém provizoriu.

Poskytujeme intenzivní podporu zejména v oblasti zabydlování, bydlení, financí a zvládání obtížných životních situací a posilování kompetencí tak, aby byli klienti schopni udržet si bydlení i po ukončení podpory.

V případě zájmu kontaktuje vedoucí služby Lucii Tůmovou.