Naše projektY

Projekty probíhající v Letním domě v roce 2021

Assessment Letní dům

Projekt realizovaný s finanční podporou EU.

Rozvojem k efektivitě a kvalitě

Projekt realizovaný s finanční podporou EU.

Assessment Letní dům

Projekt realizovaný s finanční podporou EU.

Rozvojem k efektivitě a kvalitě

Projekt realizovaný s finanční podporou EU.