Letní dům, z.ú.  společně s organizacemi Mimo domov, z.s., Nadačním fondem Krok domů a projektem Symbios – sdílené bydlení Brno založil v roce 2021 platformu s názvem Platforma Do dospělosti.

Platforma Do dospělosti je neformálním uskupení, které v současné době propojuje 31 organizací z různých krajů ČR poskytující podporu a rozvoj mladým lidem se zkušeností s institucionální péčí.

Platforma Do dospělosti síťuje aktéry zapojené do přípravy dospívajících a mladých dospělých se zkušeností s institucionální péčí na samostatných život („cílová skupina“) a spojujeme sílu hlasu nevládního sektoru v této oblasti. V rámci svých aktivit platforma usiluje o průchodnost informací z praxe směrem k zástupcům orgánů státní správy a naopak, a stává se tak komunikačním kanálem mezi zainteresovanými subjekty v oblasti přechodu mladých lidí z náhradní péče do samostatného života. Platforma vede dialog a hledá řešení vedoucí k systematickému začleňování cílové skupiny do společnosti a do svých aktivit zapojuje mladé dospělé se zkušeností s ústavní péčí a podporuje tak jejich participaci. Platforma se také podílí na zvyšování osvěty a povědomí o problematice cílové skupiny.

Platformu a další informace najdete na facebooku: www.facebook.com/Dodospelosti