12. května proběhla konference pořádaná letním domem s názvem

VÝVOJOVÉ TRAUMA

 aneb

Jak se do dětství volá, tak se z dospělosti ozývá

Spolu s našimi partnery a kolegy se sešlo přes sto účastníků v reprezentativních prostorách společnosti Kooperativa, které ještě jednou moc děkujeme za poskytnutí zázemí k přednáškám, workshopům, ale i za lahodné občerstvení.
 
Na programu byla – jak již název i pozvánka napovídaly – otázka vývojového traumatu, jeho příčin a možnosti terapie u dětí a dospívajících. Stanovené téma jsme pojali jak teoreticky, formou dvou přednášek, tak i prakticky na workshopech ve spolupráci s našimi odborníky. Sociální sítě Letního domu budeme průběžně zdobit ochutnávkami z přednášek, seminářů i workshopů.
 
Děkujeme všem zúčastněným, podporovatelům i přednášejícím a někdy se těšíme na viděnou

Projekt je realizován s finanční podporou EU, program Rozvojem k efektivitě a kvalitě