Mgr. Tomáš Andrášik

Psychoterapeut a lektor s výcvikem v integrativní Gestalt psychoterapii. Provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi v Brně, kde pracuje s individuálními klienty a skupinami. V praxi i ve výzkumu se věnuje práci s aplikovaným dramatem v psychoterapii. Vystudoval pedagogiku a působí na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, kde se zabývá osobnostní rovinou profesní přípravy pedagogů a aplikovaným dramatem.

Přednáška: Komplexní vývojové trauma

Workshop: Drama a improvizace v roli podpůrné intervence

Mgr. Jolana Prušková

Rodinná terapeutka a lektorka. 10 let působí v oblasti náhradní rodinné péče, v terapii se věnuje zejména rodinám s přijatým dítětem a fenoménu raného vztahového traumatu. V rámci DDP pracuje s konceptem terapeutického rodičovství, metodami jako Theraplay a Filiální terapie. 

Přednáška: Attachment – o schopnosti navazovat citové pouto v náhradní rodinné péči

Workshop: Metoda Theraplay – jak posílit vztah mezi rodičem a dítětem v náhradní rodinné péči

Mgr. Klára Chábová

Klára Chábová působí v neziskovém sektoru již od roku 2002. V roce 2008 založila neziskovou organizaci Mimo domov, která realizuje pravidelné výjezdy do dětských domovů a zaměřuje se především na osvětu spojenou s dospívajícími dětmi žijícími v pobytových zařízeních. Dnes je Klára v této organizaci čestnou předsedkyní. V červenci 2019 získala titul Laskavec udělovaný Nadací Karla Janečka lidem, kteří nezištně konají dobré skutky. V tomtéž roce se stala výkonnou ředitelkou Nadačního fondu Krok domů, který se zaměřuje na systémové a legislativní změny týkající se ohrožených dětí, převážně pak mladých dospělých, a jejich přípravy na samostatný život. Třetím rokem je také členkou vládního Výboru pro práva dítěte pod Úřadem vlády ČR. Jejím cílem a přáním je podpořit transformaci pobytových zařízení a zasadit se o ni. Má dva syny, kteří jsou pro ní velkou inspirací.

Workshop: Příprava dětí odcházející z institucionární péče

David Svoboda DiS.

je vzděláním sociální pracovník, terapeut a supervizor. Od roku 1996 pracuje v oblasti náhradní rodinné péče a podpory rodin a dětí, které se ocitly v náročné životní situaci. Je spoluzakladatel a ředitel neziskové organizace Amalthea z. s., která poskytuje služby dětem a jejich rodinám v Pardubickém kraji již od roku 2003. Cílem působení organizace je zvýšit spokojenost dětí v rodinách vlastních i náhradních a předcházet umísťování dětí do ústavní péče. Je předsedou výboru Asociace dítě a rodina, která usiluje o transformaci systému péče o ohrožené děti. V osobním i profesním životě ho mimo jiné ovlivnila vlastní zkušenost s rodičovstvím i pěstounstvím. Spolu s manželkou mají tři vlastní děti a do pěstounské péče přijali dva chlapce, kteří jsou již nyní dospělí. Za důležité považuje to, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodině a mohlo zažít bezpečný a dlouhodobý vztah.

Workshop: Jak se spolu domluvit, když má dítě dvě rodiny – biologickou a náhradní

Mgr .Ria Černá 

je vzděláním psycholožka, sociální pracovnice a terapeutka. V systému sociálně-právní ochrany dětí pracuje od roku 2009 v organizaci Amalthea z.s. – jako sociální pracovnice ve službě doprovázení pěstounů, později jako terapeutka a psycholožka pro děti, rodiče a pěstouny. Ve své práci vychází z teorie attachmentu, dyadické vývojové terapie a terapeutického směru Pesso Boyden System Psychomotor. V posledních letech působí v organizaci jako metodička, zejména v oblasti kontaktu dětí v náhradní rodinné péči s jejich biologickou rodinou. Lepší propojení služeb podpory biologických rodin a služeb podpory náhradních rodin vnímá jako klíčové, aby se dítě cítilo bezpečně, byť dočasně či dlouhodobě vyrůstá v náhradní rodině.

Workshop: Jak se spolu domluvit, když má dítě dvě rodiny – biologickou a náhradní

Mgr. Anna Víšková

Pracovala 13 let jako arteterapeutka a pedagogická pracovnice s dětmi z dětských domovů. V terapeutické praxi se věnovala dětem, které zažily násilí, dětem v krizové rodinné situaci a mladým odcházejícím z ústavní péče.Vystudovala Arteterapii a Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ. Absolvovala sebezkušenostní a supervizní výcvik Práce v Hliněném poli® s dětmi, mládeží a s dospělými, Výcvik pro práci s dětmi s poruchami attachmentu a Komplexní psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze (ČIB).Momentálně je na mateřské dovolené.

Workshop: Všechno to jsem já – využití terapeutických karet pro práci s dětmi

Mgr. Lucie Salačová

Pracuje v neziskové organizaci Šafrán dětem jako průvodkyně dětí a rodin a také jako krizová interventka. Spolupracuje s různými neziskovými organizacemi zaměřujícími se na oblast náhradní rodinné péče (Barevný svět dětí, Dobrá rodina, Cestou necestou atd.), například jako lektorka vzdělávání či facilitátorka případových konferencí. Dlouhodobě pracuje jako lektorka v oblasti krizové intervence v Remediu Praha.Od roku 2014 vedla několik běhů příprav budoucích náhradních rodičů v systému PRIDE (v Praze, Středočeském a Královéhradeckém kraji), s kolegy vytvořila a odzkoušela také modifikaci přípravy příbuzenských pěstounů. Při setkání s klienty se snaží nedávat řešení, ale pomoci jim najít co nejschůdnější cestu v jejich náročných životních situacích.

Workshop: Transitní péče

Mgr. Jaroslava Máliková

Mgr. Jaroslava Máliková je rodinná psychoterapeutka a koučka. Má dvacetiletou manažerskou praxi v oblasti náhradní rodinné péče a desetiletou praxi supervizní a terapeutickou. 

Workshop: Poruchy attachmentu ve školním prostředí

Mgr. Petra Reiserová

Je vzděláním sociální pracovnice. U nizozemských lektorů absolvovala výcvik videotrenéra a později také supervizora a lektora v metodě Videotrénink interakcí® (VTI), která ji zaujala svou názorností, detailností a zaměřením na silné stránky všech zúčastněných. Je jedním ze zakládajících členů SPIN, z.s. – asociace pro Videotrénink interakcí v ČR, kde také vede výcviky v této metodě. V rámci služby Doma v rodině organizace Letní dům, z.ú. pracuje s rodinami ohrožených dětí. Videotrénink interakcí považuje za jedinečný nástroj pro podporu interakce a vztahu v těchto rodinách. 

Workshop: Videotrénink interakcí jako nástroj pro podporu ohrožených dětí

Mgr. Petra Antonů

Petra Antonů je akreditovaná videotrenérka a lektorka. Vede semináře o metodě Videotrénink interakcí ® (VTI) pro studenty sociální práce a předškolní pedagogiky na Masarykově univerzitě a Vysoké škole polytechnické Jihlava. Metodu VTI využívá při podpoře rodičů, učitelů, či sociálních pracovníků. Je členkou výboru organizace SPIN, z.s. – asociace pro videotrénink interakcí v ČR. Aktuálně pracuje především s pěstounskými rodinami v rámci Letního domu. 

Workshop: Videotrénink interakcí jako nástroj pro podporu ohrožených dětí

Projekt je realizován s finanční podporou EU, program Rozvojem k efektivitě a kvalitě