Assessment Letní dům

Hlavním výstupem projektu bude nově vytvořená metodika tří inovovaných služeb, která bude vytvořena na základě ověření vhodných nástrojů a postupů v praxi, a to prostřednictvím zvolených klíčových aktivit projektu.

Projekt je realizován s finanční podporou eu

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační systém Zaměstnanost

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je v průběhu dvou let zvýšit kvalitu sociální služby Kousek domova (sociální rehabilitace) a další sociální práce v rámci programů Doma v rodině (podpora biologických rodin) a Podpora pěstounů, a to především prostřednictvím zefektivnění procesů, zlepšením sdílení dobré praxe a zkušeností s jinými organizacemi a zvýšením kvalifikace zaměstnanců.

Dílčími cíli projektu je dále:

  1. Vytvořit sadu nástrojů pro mapování a vyhodnocování situace a potřeb klienta.
  2. Vytvořit a zavést multidisciplinární formu spolupráce prostřednictvím vytvořeného týmu odborníků, který bude zajišťovat odbornou stránku průběhu projektu.
  3. Seznámit zaměstnance a naučit je využívat nově zaváděné nástroje práce s klienty prostřednictvím vzdělávacích kurzů, seminářů, absolvovaných supervizí a specifického výcviku.
  4. Sdílet dobrou praxi v oblasti vyhodnocování potřeb klienta se zahraničními odborníky a organizacemi, a to prostřednictvím 3 zahraničních stáží v evropských zemích.

Popis realizační fáze projektu

Projektové práce byly zahájeny ustanovením realizačního týmu projektu, stanovením rolí a odpovědností jednotlivých aktérů. Současně byly vytipovány vhodné metodické nástroje vyhodnocení potřeb klienta a probíhá oslovování a výběr vhodných osob z cílových skupin.