HOUSING LETNÍ DŮM

CZ.03.02.01/00/22_007/000918

Hlavním cílem projektu je podpora přechodu cílových skupin ze stavu bytové nouze do stavu bydlení a díky přímé komplexní podpoře udržení si tohoto bydlení dlouhodobě.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropská Unie
Evropský sociální fond
Operační systém Zaměstnanost