HOUSING LETNÍ DŮM

CZ.03.02.01/00/22_007/000918

Hlavním cílem projektu je podpora přechodu cílových skupin ze stavu bytové nouze do stavu bydlení a díky přímé komplexní podpoře udržení si tohoto bydlení dlouhodobě.

PROJEKT JE REALIZOVÁN S FINANČNÍ PODPOROU EU

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační systém Zaměstnanost

Další cíle projektu jsou:

  • Zabydlet klienty s ohledem na jejich požadavky.
  • Podporovat klienty v udržení si stávajícího bydlení.
  • Metodicky zakotvit systém případových konferencí.

Popis realizační fáze projektu:

V aktuální fázi projektu dochází k ustanovení realizačního týmu a započaly důležité práce na zabydlování klientů, kteří byli identifikováni jako vhodní pro projekt Housing.

V rámci projektu již bylo zabydleno 10 klientů!