MŮŽETE POMOCI

Pomáhejte bytem

Co tím získáte

 • Víc než dodržování závazků plynoucích z nájemní smlouvy
 • Pravidelný příjem z nájemného
 • Pomoc při zajištění drobných oprav bytu
 • Pojištěného nájemníka
 • Prevence případných problémů se sousedy
 • Jistotu skutečné pomoci

jak tím pomůžete

 • Pomůžete našim klientům získat stabilní bydlení jako první krok k řešení jejich náročné životní situace
 • Pozitivní dopad na fungování celé společnosti
 • Dáváte klientům konkrétní a skutečnou pomoc
 • Dáte šanci ke změně
 • Budete inspirací