CO NABÍZÍME

KLIENTOVI

 • Být průvodcem při zorientování se v jeho tíživé situaci a hledání vhodného řešení.
 • Posílení samostatnosti klienta a jeho kompetencí.
 • Komplexní podporu v oblasti zabydlování a podporu v udržení nového či stávajícího bydlení.
 • Podporu v dalších oblastech souvisejících s bydlením (pomoc při řešení sousedských sporů).
 • Pomoc při hledání, získání a udržení pracovního místa.
 • Pomoc při jednání s úřady, doprovody.
 • Poradenství v oblasti sociálních dávek, finanční gramotnosti, rodinný rozpočet, řešení dluhové pasti.
 • Spolupráci s dalšími odborníky (např. peer konzultant, terapeut, speciální pedagog, právník, dluhový poradce)

PRONAJÍMATELI

 • Nabízíme spolupráci, ve které budeme vystupovat jako prostředník v komunikaci mezi pronajímatelem a nájemcem.
 • Tým odborníků, který bude v případě potřeby s Vaším nájemcem intenzivně pracovat.
 • Garanční dohodu.
 • Pravidelný příjem z nájemného a pomoc při udržení dobrého stavu vašeho bytu.
 • Zapojení se do již zavedeného konceptu Housing First.