Slavnost, která se koná pravidelně od roku 2 000, je určena především dětem z dětského domova a jejich hostům. Křehkost a jemnost andělů přináší kouzelnou atmosféru v čase předvánočním. Divadla, tvůrčí dílny, hudba a na závěr výborná hostina od firmy Sodexo, s.r.o. pod andělsky modrou oblohou.