Slavnost se koná pravidelně od roku 2008 a je určena dětem z píseckého domova a také široké veřejnosti. Veselý barevný dračí průvod vesnicemi Skály a Budičovice každoročně patří k důležitým místním slavnostem. Velký drak, kostýmy, hudba, divadla a na závěr skvělá hostina od firmy Sodexo s.r.o.