Principy naší práce

Jsme přesvědčeni že:

Děti potřebují rodiče – podporujeme rodiče, aby mohli být dobrými rodiči svým dětem a vychovávat je. Pokud to není možné a dítě vyrůstá mimo rodinu, podporujeme vztahy mezi rodiči a dětmi.

Děti potřebují jistotu a bezpečí – podporujeme rodiče, aby poskytovali dětem stabilní a bezpečné vztahy a prostředí.

Základem dobrých vztahů je dobrá komunikace – umět vytvářet a udržovat vztahy považujeme za klíčové jak pro vývoj dětí, tak pro rozvoj rodičů. Pomáháme rodičům a dětem posilovat vzájemnou komunikaci a rozvíjet jejich komunikační dovednosti.

Rodiče dělají to nejlepší, co dovedou v rámci svých možností – rodič je pro nás partnerem pro spolupráci. Zajímají nás postoje a motivace rodičů. Pomáháme jim posilovat postoje vedoucí k řešení a rozšiřovat škálu možností.

Stavět na silných stránkách pomáhá víc než kritika – pomáháme rodičům a dětem objevovat jejich silné stránky. Zajímá nás, co se již daří, a společně hledáme možnosti, jak překonat to, co nefunguje.

Předcházet problémům je účinnější než „hasit požáry” – pomáháme rodinám najít zdroje potíží a učit se jim včas předcházet. Považujeme to za užitečnější, než řešit totéž pořád dokola.