Pověření K SPOD

Pomáháme rodičům a dětem, aby se v rodině cítili dobře a zdravě se rozvíjeli.

Letní dům, z.ú. je na základě rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, č.j. SOC:362048/14, ze dne 27. 3. 2014, osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí s oprávněním v tomto rozsahu:

§ 11 odst. 1 písm. a) pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

§ 11 odst. 1 písm. c) pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou

§ 31 a 32 činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku