Komu pomáháme

rodinám

 • posílit dobrou komunikaci a funkční vztahy v rámci rodiny
 • se zajištěním podmínek pro návrat dítěte zpět do rodiny
 • v péči OSPOD

rodičům

 • při výchově a péči o dítě s ohledem na jeho zdravý vývoj
 • po rozchodu, kdy potřebují nastavit vzájemnou komunikaci a fungování vzhledem k potřebám dítěte
 • vychovávajícím dítě bez partnera
 • nežijícím se svým dítětem, ale usilujícím o udržení vztahu s ním
 • těm, kteří sami vyrůstali mimo vlastní rodinu nebo byli vychováváni v nepříznivých podmínkách

dětem

 • učit se porozumět vlastním potřebám a umět je vyjádřit
 • upevňovat a rozvíjet vztahy s rodiči, sourozenci a jinými členy rodiny
 • při přípravě na školu a školku
 • aby se dobře cítily mezi vrstevníky

rodinám

 • posílit dobrou komunikaci a funkční vztahy v rámci rodiny
 • se zajištěním podmínek pro návrat dítěte zpět do rodiny
 • v péči OSPOD

rodičům

 • při výchově a péči o dítě s ohledem na jeho zdravý vývoj
 • při řešení obtíží spojených s bydlením, prací a finančním zajištěním
 • po rozchodu, kdy potřebují nastavit vzájemnou komunikaci a fungování vzhledem k potřebám dítěte
 • vychovávajícím dítě bez partnera
 • nežijícím se svým dítětem, ale usilujícím o udržení vztahu s ním
 • těm, kteří sami vyrůstali mimo vlastní rodinu nebo byli vychováváni v nepříznivých podmínkách

dětem

 • učit se porozumět vlastním potřebám a umět je vyjádřit
 • upevňovat a rozvíjet vztahy s rodiči, sourozenci a jinými členy rodiny
 • při přípravě na školu a školku
 • aby se dobře cítily mezi vrstevníky