KOMU POMÁHÁME

Našimi klienty jsou mladí dospělí po odchodu z ústavní péče, pěstounské rodiny a biologické rodiny s dětmi ve složité životní situaci.

Jednou ze zásadních a opakujících se zakázek klientů napříč službami je podpora v zajištění vyhovujícího bydlení. Bez uspokojení základní potřeby bydlení nelze klienty dostatečně efektivně

Podporovat v dalších praktických a psychosociálních oblastech (rozvoj rodičovských kompetencí, pracovní rehabilitace, sociální poradenství, dluhové poradenství, krizová intervence, terapie apod.)