KOMU POMÁHÁME

Podporujeme mladé dospělé po odchodu z ústavní péče, pěstounské rodiny a biologické rodiny s dětmi, kteří se ocitli v bytové nouzi nebo žijí dlouhodobě v bytovém provizoriu.

Jednou ze zásadních a opakujících se zakázek klientů napříč službami je podpora v zajištění vyhovujícího bydlení. Bez uspokojení základní potřeby bydlení nelze klienty dostatečně efektivně podporovat v dalších praktických a psychosociálních oblastech (rozvoj rodičovských kompetencí, pracovní rehabilitace, sociální poradenství, dluhové poradenství, krizová intervence, terapie apod.)