Vzdělávání pěstounů

Každý pěstoun je profesionálem v péči o děti, které se mu nenarodily. Taková péče je povoláním, které vyžaduje značné osobní nasazení, které se neobjede bez znalostí a dovedností.

Jako v každé profesi je žádoucí, aby na svém rozvoji pěstouni neustále pracovali. Z toho důvodu se v zákoně objevila povinnost pro každého pěstouna absolvovat každý rok minimálně 24 hodin vzdělávání.

Vzdělávání probíhá formou

  • Dopoledních a večerních pěstounských klubů
  • Víkendových tematických kurzů

Nové termíny na JARO 2024 naleznete zde.

Také je možné povinné roční vzdělávání naplnit:

  • Četbou odborné literatury, k dispozici v Letním domě (max. 6 hod. ročně)
  • Videotréninkem interakcí, konzultací u terapeuta nebo psychologa
  • V opodstatněných důvodech také individuálním vzděláváním po domluvě s vedoucím