Pověření k sociálně právní ochraně

Letní dům, z.ú. je na základě rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, č.j. SOC:362048/14, ze dne 27. 3. 2014, osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí s oprávněním 

podle § 48 odst. 2 písm. d) uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče 

podle § 47b a podle § 48 odst. 2 písm. f) a poskytovat osobě pečující, s níž uzavřel dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče.