Asistovaný kontakt

Zajištění kontaktu s vlastní rodinou dítěte, je důležitou součástí jeho zdravé identity. 

Pokud není možné kontakt navázat nebo pro dítě není vhodný, hledáme způsoby, jak o životním příběhu a biologických rodičích s dítětem komunikovat.

Pokud je třeba zajistit kontakt dítěte s vlastní rodinou asistovaně, pracovník na to připravuje dítě, rodiče i pěstouny. 

Zajištuje bezpečný a srozumitelný průběh setkání, přičemž se řídí potřebami dítěte. Průběh kontaktu pracovník vyhodnocuje a případně navrhuje změny.

Čas a frekvence se řídí vzájemnou domluvou, příp. soudním rozhodnutím.

Asistovaná setkání probíhají v Letním domě, případně i jinde (např. v parku, na dětském hřišti, ve vězení), ale pouze pokud se na tom dohodnou všechny zúčastněné strany.