Sociální služba dle zákona 2006/108 Sb. - sociální rehabilitace

Forma služby: terénní, pobytová

Okruh osob, kterým je služba poskytována: Děti a mladí lidé ve věku 7 – 26 let, kteří vyrůstají v dětských domovech nebo mají zkušenost s ústavní výchovou. S dětským domovem, ve kterém žijí, je navázána dlouhodobá spolupráce.

Působnost: hl.m. Praha, Liberecký kraj, Jihočeský kraj, Středočeský a Ústecký kraj

Místo poskytování: Chata Piktych – Lázně Libverda 7; Chalupa Zákoutí – Harrachov 206; Penzion Betel – Praha 10, Mlýn Železná – Železná u Berouna,  Vyšehradská 27 – Praha 

Kapacita: Terénní služba 100 klientů, pobytová služba 60. Maximální okamžitá kapacita pobytů 14

Způsob poskytování služby: Sociálně-terapeutické pobyty, Pobyty v tréninkovém bytě, Individuální terénní práce s dětmi, Individuální doprovázení.

Kontakt: Mgr. Andrea Blahovcová, andrea.blahovcova@letnidum.cz