Videotrénink interakcí

Videotrénink interakcí® je metoda používaná k podpoře komunikace. Své místo má například v situacích, kdy:

 • chcete zlepšit vztah s dítětem
 • si nejste jist(-á), že dítě vychováváte správně a potřebujete povzbudit, porozumět tomu, co z vašeho komunikačního repertoáru dítěti prospívá, co vám funguje
 • dítě obtížně navazuje kontakt a vy hledáte, jak mu pomoci
 • hledáte cesty, jak reagovat na některé projevy dítěte, jak zvládnout jeho chování
 • potřebujete posílit vztah mezi dětmi a nevíte, jak na to
 • hledáte cesty, jak dítě podpořit v jeho vývoji

Videotrénink interakcí® je metoda používaná k podpoře komunikace. Své místo má například v situacích, kdy:

 • chcete zlepšit vztah s dítětem
 • si nejste jist(-á), že dítě vychováváte správně a potřebujete povzbudit, porozumět tomu, co z vašeho komunikačního repertoáru dítěti prospívá, co vám funguje
 • dítě obtížně navazuje kontakt a vy hledáte, jak mu pomoci
 • hledáte cesty, jak reagovat na některé projevy dítěte, jak zvládnout jeho chování
 • potřebujete posílit vztah mezi dětmi a nevíte, jak na to
 • hledáte cesty, jak dítě podpořit v jeho vývoji

Terapie pomocí VTI má tento cyklus:

1. Natáčení – videotrenér domlouvá s klientem, jakou situaci bude užitečné natočit vzhledem k dohodnutému cíli. Výběr situací se řídí také věkem dítěte. Obvykle se jedná o hru, běžnou péči o dítě, společné jídlo, společné plánování apod. Poté natáčí krátký, zhruba desetiminutový videozáznam takové interakce.

2. Analýza – videotrenér na natočeném záznamu hledá takové momenty, které by mohly být klientovi užitečné vzhledem k jeho cíli. Jde především o momenty, kdy se komunikace s dítětem daří, kdy rodič/pěstoun dítě podporuje, někdy také o takové momenty, ze kterých je srozumitelné, proč popisovaná potíž vzniká.

3. Rozhovor – nad těmito vybranými momenty videotrenér vede rozhovor s rodiči/pěstouny, někdy lze po dohodě k rozboru přizvat i větší dítě. Společně přemýšlejí, jak existující dobré momenty využít i v situacích, se kterými si klienti ještě neví rady. Společný rozhovor je příležitostí najít si své vlastní cesty k řešení obtížných situací. Klienti bývají často překvapeni, co všechno již zvládají, čím dobrý kontakt s dítětem vytvářejí. Na konci rozhovoru si rodiče/pěstouni stanovují drobný úkol – komunikační prvek, který se pokusí zapojit do běžné interakce s dítětem. Na ten se pak s videotrenérem zaměří při příštím natáčení a posléze mohou sledovat, jaký to má efekt.

Videotrenér (školený terapeut) spolupracuje s osobou zodpovědnou za výchovu a vedení dítěte, tedy rodičem, pěstounem apod. S tou také nejprve domlouvá cíl společné práce.

Tento cyklus (natáčení, analýza, rozhovor) se opakuje, střídají se návštěvy v rodině zaměřené na natáčení a na rozhovory nad nahrávkou. Průběžně videotrenér s rodiči/pěstouny vyhodnocuje, jak se společně blíží stanovenému cíli. Dá se říci, že jde o krátkodobou formu terapie, která trvá v průměru od 2 do 6 měsíců. Délku terapie ovlivňuje závažnost problému, to, jak dlouho již problém trvá a zejména ochota rodiny ke spolupráci. Obvyklý počet cyklů VTI se pohybuje mezi 3 a 7.

Videotrenér (školený terapeut) spolupracuje s osobou zodpovědnou za výchovu a vedení dítěte, tedy rodičem, pěstounem apod. S tou také nejprve domlouvá cíl společné práce.

Tento cyklus (natáčení, analýza, rozhovor) se opakuje, střídají se návštěvy v rodině zaměřené na natáčení a na rozhovory nad nahrávkou. Průběžně videotrenér s rodiči/pěstouny vyhodnocuje, jak se společně blíží stanovenému cíli. Dá se říci, že jde o krátkodobou formu terapie, která trvá v průměru od 2 do 6 měsíců. Délku terapie ovlivňuje závažnost problému, to, jak dlouho již problém trvá a zejména ochota rodiny ke spolupráci. Obvyklý počet cyklů VTI se pohybuje mezi 3 a 7.

Videozáznamy jsou samozřejmě využívány jen pro práci v rodině. Žádné další osoby je bez výslovného souhlasu klientů nemohou vidět – to je také ošetřeno písemnou dohodou.

Pokud uvažujete o možnosti využít videotrénink interakcí®, kontaktujte svého klíčového pracovníka nebo přímo videotrenérku Mgr. Petru Reiserovou.