Terapeutické karty

Sada karet pro tvořivou práci s dětmi v terapii a poradenství.

Sada obsahuje 40 oboustranných karet určených pro tvořivou práci s dětmi
a dospívajícími v terapii nebo poradenské činnost. Sada je zaměřená na mapování situace dítěte, vyjádření emocí a hledání zdrojových momentů. 

Témata karet propojují přítomnost, minulost i budoucnost, mohou být využité 
pro zpracování životního příběhu dítěte, tvorbu knihy života apod.

Karty „Všechno to jsem já“ vznikly v Letním domě především díky terapeutce Mgr. Anně Víškové v roce 2018-19 a to v rámci projektu Mám na to!, který podpořila Nadace Sirius.

Sadu karet je možné si v Letním domě objednat a zakoupit za cenu 500 Kč. 

Máte-li o karty zájem, kontaktujte naši kolegyni Marii Dědičovou.