Terapeutické služby

V čem může být terapie užitečná?

 • Když se vám zdá, že s dítětem nemáte dobrý kontakt, že si spolu nerozumíte.
 • Když máte pocit, že si dítě „dělá, co chce“ a vám se ho nedaří vést.
 • Když se cítíte vyčerpaní a potřebujete najít nové zdroje a cesty, jak péči o dítě zvládnout.
 • Když potřebujete podporu ve zpracování ztráty či velké životní změny, jako je například rozvod, ztráta zdraví, ztráta bezpečí, ztráta blízkého člověka.

V čem může terapie pomoci dítěti?

 • Ve zmírnění potíží dítěte ve vztazích s rodiči či jinou pečující osobou, s kamarády, se sourozenci, s vrstevníky.

 • Ve zpracování ztráty či zážitku velké životní změny (rozvod, ztráta zdraví, ztráta bezpečí – např. zážitek násilí, šikany, zneužívání, ztráta místa – stěhování, ztráta blízkého člověka či separace od něj).

 • Ve zpracování zátěže po asistovaném kontaktu, či návštěvách dítěte u rodičů.

 • V podpoře budování identity a sebepřijetí dítěte (dítě adoptované, v pěstounské péči, dítě jiného etnika v náhradní rodině – hledání vztahu ke svým biologickým rodičům aj).

 • V posilování sebeúcty dítěte a jeho schopnosti zvládat překážky.

 • V učení se lépe vnímat své tělo, vnímat a vyjadřovat emoce tak, aby nedocházelo k psychosomatickým obtížím (bolesti bříška, hlavy, poruchy příjmu potravy aj.).

Metodami naší práce jsou:

 • Rozhovor
 • Techniky arteterapie, muzikoterapie, práce s terapeutickým pískovištěm, práce u hliněného pole, práce s příběhy, hraním rolí, techniky relaxace a imaginace.
 • Videotrénink interakcí