Doprovázení pěstounů

Doprovázení probíhá formou pravidelných setkání pracovníka s rodinou, na kterých se mapuje situace v rodině, potřeby dítěte i pěstounů a společně hledáme způsoby jak je naplnit.

Podporujeme náhradní rodiče v jejich rodičovských kompetencích a především v prohlubování vzájemného vztahu s dítětem.

Nabízíme doprovod či asistenci při jednání na úřadech, se školou, aj.

Zprostředkujeme služby v oblastech: vzdělání dítěte, zdraví dítěte, krizové intervence, terapie, zájmové činnosti dítěte, ztrátě zaměstnání či bydlení pěstouna, dluhy apod.

Zajišťujeme osobní péči o dítě (v případě, že pěstoun je v pracovní neschopnosti, při ošetřování člena rodiny, při narození vlastního dítěte, při vyřizování nezbytných záležitostí a také při úmrtí blízké osoby)

Zajišťujeme také odlehčení pro pěstouny formou finanční příspěvku na Švp, Letní tábory apod. aby pěstouni mohli využít svoje právo na odpočinek – „dovolenou“ (14 dní ročně).

V případě potřeby můžeme zajistit doučování dobrovolníky Letního domu.