Aktuality

Online setkáníčlenů platformy Do dospělosti 13. 12. 2022

28. 11. 2022

Platforma Do dospělosti pořádá online setkání svých členů s přizváním hostů z řad mladých dospělých a zástupců pobytových zařízení, které se koná dne:

13.12.2022. od 9:00 hod – 12:00 hod.

Bude se týkat těchto 3 stěžejních témat: 

  1. Osobní zkušenost mladých dospělých s programy nabízenými NNO (a jinými subjekty) ve chvíli, kdy ještě byli v pobytových zařízeních
  2. Vnímání NNO (a jiných subjektů) a jejich programů pro dospívající ze strany pobytových zařízení, kvalitanabízených aktivit, témata a co chybí 
  3. Nastavení vzájemné spolupráce mezi NNO a pobytovými zařízeními tak, aby se k dospívajícím dostaly co nejkvalitnější programy, které mají smysl  a zároveň se vytvořil prostor důvěrymezi všemi zúčastněnými

     

Našimi hosty budou v

1. tematickém bloku mladí dospělí z naší participační skupiny, kteří budou sdílet svou osobní zkušenost, ve 2. zástupci pobytových zařízení z řad ředitelů dětských domovů/výchovných ústavů i z výboru FDD a ve 3. závěrečném bloku, pak naši členové, neziskové organizace či jiné subjekty.

Těšíme se na společné setkání a vzájemné podněty.

Zakládáme participační skupinu mladých dospělých

21. 9. 2022

V zářijových dnech aktuálně probíhá tvorba nové participační skupiny mladých dospělých, která bude fungovat při platformě Do dospělosti. Jsme moc rádi, že mladí lidé, kteří mají sami zkušenost s pobytem v ústavní péči a také s přechodem na vlastní nohy, mají zájem spolu s námi pracovat na tom, aby se podmínky pro děti a mládež v podobné situaci zlepšovaly.

Je pro nás důležité znát jejich zkušenosti a názory a nechat je zaznít v práci, kterou děláme. První setkání nové skupiny plánujeme na říjen a moc se těšíme! Víte o někom, koho by taková spolupráce mohla zajímat? Máme ještě několik volných míst pro další zájemce.

Workshop "Případové konference v ústavní péči"

19. 9. 2022

Platforma Do dospělosti pořádá praktický online workshop s názvem „Případové konference v ústavní péči“, který se koná dne 20.9. od 9:00 hod – 12:30 hod.

Jak název napovídá bude se týkat případových konferencí uskutečňovanými zejména v rámci přípravy na odchod mladého člověka z ústavní péče. Dozvíme se o právním zakotvení případových konferencí a jejich praktickém uskutečňování, a to z úst našich hostů, kterými budou zástupci MPSV, sociální pracovníci OSPOD a sociální kurátoři, zástupci pobytových zařízení a neziskového sektoru.

Našimi hosty budou také mladí dospělí se svou osobní zkušeností.  Dozvíme se také o tom, co je interaktivní případová konference, jaké má přednosti a jak ji lze efektivně využít v rámci přípravy mladých lidí na samostatný život.

Těšíme se na všechny hosty i zúčastněné.

Platforma Do dospělosti pořádá online sektkání pro své členy

3. 6. 2022

Platforma Do dospělosti, která má nyní 24 členů z různých krajů ČR, pořádá dne 7.6.2022 od 9:30-12:00 hod online setkání pro své členy s názvem „Poznejme se a sdílejme svou praxi“.

Hlavním účelem tohoto setkání bude bližší propojení organizací, které se zabývají podporou a rozvojem mladých lidí se zkušeností s ústavní péčí, sdílení naší praxe a vzájemná inspirace.

Hlavním tématem setkání budou vztahy v rámci naší práce, a to jak s klienty, tak i vztahy externí a budeme rovněž hovořit o tom, co potřebujeme pro naše dobré fungování, jakož i o úskalích, se kterými se v praxi potýkáme. Věříme, že toto setkání může mít dopad také na samotnou cílovou skupinu, jelikož rozvoj vzájemných vztahů, síťování organizací a výměna informací z praxe, má přesah do naší terénní práce.   

Těšíme se na společné setkání a vzájemné podněty.

podstatné informace k zaopatřovacím příspěvkům

17.12. 2021

Platforma Do dospělosti uspořádala dne 9.12.2021 workshop na téma „Příspěvek do života“, který se věnoval zaopatřovacím příspěvkům pro mladé dospělé se zkušeností s náhradní péčí. Workshopu se zúčastnili zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, zástupkyně Generálního ředitelství Úřadu práce ČR, zástupci OSPOD, mladí dospělí se svou osobní zkušeností a zástupci organizací, které se věnují pomoci a podpoře mladých lidí se zkušeností z náhradní péče. Vytvořil se tak prostor pro sdílení informací napříč subjekty, které se problematikou mladých dospělých odcházejících z náhradní péče zabývají.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí s námi sdílelo informační souhrn pro pečovatele a odborníky ve vztahu k podpoře ve formě zaopatřovacím příspěvkům a dále leták – přehledné informace pro mladé dospělé k těmto zaopatřovacím příspěvkům.  

Tyto informace s Vámi sdílíme ZDE.

Workshop Příspěvek do života

26. 11. 2021

Od 1.1.2022 vstoupí v účinnost novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, podle které budou mít mladí dospělí odcházející z náhradní péče nárok na zaopatření ze strany státu. Došlo tak ke sjednocení podmínek zaopatření mladých lidí, kteří po dosažení zletilosti odcházejí z pěstounské péče, poručnické péče nebo z ústavní výchovy.  


V souvislosti s tím pořádá PLATFORMA DO DOSPĚLOSTI pro své členy workshop s názvem PŘÍSPĚVEK DO ŽIVOTA aneb novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí v oblasti zaopatřovacích příspěvků pro mladé dospělé z náhradní péče.

Workshop se uskuteční online dne 9.12.2021 a hlavním hostem workshopu bude Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová, vedoucí oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace služeb pro rodiny, MPSV. Dále jsme jako hosty pozvali mladé dospělé se zkušeností s ústavní péčí, zástupce pobytových zařízení a OSPOD. Na tomto workshopu se dozvíme, jaké změny novela zákona v oblasti zaopatřovacích příspěvků přinese a bude také prostor pro praktické dotazy a společnou diskuzi.

Vznikla Platforma Do dospělosti

29. 9. 2021

Organizace Letní dům společně s Nadačním fondem Krok domů, Symbios – sdílené bydlení Brno a Mimo domov se rozhodly vytvořit neformální platformu sdružující organizace, které nabízejí podporu a rozvoj mladým lidem se zkušeností s institucionální péčí především při jejich přípravě na samostatný život. K tomuto rozhodnutí nás vedla zejména absence prostoru pro sdílení dobré praxe, jakož i potřeba propojení síly hlasu organizací. 

Za účelem představení této platformy dalším organizacím pořádáme dne 6.10. 2021 od 10 – 12  hod online setkání, kde představíme vizi a poslání platformy, její cíle a činnosti pro nadcházející období. Během tohoto setkání bude také prostor pro diskuzi a sdílení návrhů témat pro budoucí workshopy.

Máte-li zájem se o platformě dozvědět více či se do našeho uskupení zapojit, kontaktujte nás prostřednictvím naší pracovnice Mgr. Bc. Jany Havigerové na emailu: jana.havigerova@letnidum.cz.  

Tato aktivita za Letní dům probíhá v rámci projektu Rozvojem k efektivitě.