Participační skupina - Platforma Do dospělosti

Protože věříme, že aby naše práce v zájmu dětí a mládeže byla smysluplná, musíme naslouchat jejich hlasu, spolupracujeme s participační skupinou mladých lidí.

Participační skupinu tvoří mladí lidé, kteří mají sami zkušenost s pobytem v ústavní péči a otázky spojené právě s touto tématikou a také s přechodem do samostatného života je zajímají. Jsou motivovaní skrze sdílení vlastní zkušenosti napomoci zlepšení systému péče o ohrožené děti a mládež.

 

Jak naše participační skupina pracuje

Skupina se pravidelně schází a diskutuje o aktuálním dění a aktivitách platformy Do dospělosti. Skupina je přizývána do tvorby materiálů, které platforma vydává, a zapojuje se i v rámci dalších výstupů – například na konferencích, workshopech a seminářích.

Participační skupina tak hraje důležitou roli v zajištění toho, aby naše práce reflektovala názory a potřeby mladých lidí v tématech, která se jich týkají. Pomáhá nám také mluvit srozumitelným jazykem nejen směrem k odborníkům, ale i k širší veřejnosti.

Zároveň dává mladým lidem prostor čerpat ze své zkušenosti a moct ovlivňovat systémy tak, aby nepříznivými zkušenostmi nemuselo procházet tolik dětí a dospívajících a aby případné dopady těchto zkušeností byly postupem času menší a menší.