Praktické informace a odkazy

A. Zaopatřovací příspěvky

Novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí byly s účinností od 1.1.2022 upraveny zaopatřovací příspěvky pro mladé dospělé po skončení péče nahrazující péči rodičů.

Zaopatřovací příspěvky jsou dva, a to jednorázový (25.000,- Kč) a opakující se zaopatřovací příspěvek (15.000,- Kč/měsíčně v případě studia)a oba mají formu příjmově netestované nepojistné dávky (tj. není třeba dokládat příjmy)a při splnění zákonných podmínek se jedná onárokovou záležitost.Účelem těchto příspěvků je zmírnění nepříznivé sociální situace mladých dospělých poté, kdy zanikla pěstounská, poručenská péče nebo ústavní výchova v důsledku nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti těchto mladých lidí.

V zájmu lepší orientace v oblasti zaopatřovacích příspěvků sdílíme informace ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Co a kdy potřebuje vědět mladý dospělý člověk, který mázájem o podporu ve formě zaopatřovacích příspěvků?

Tyto informace s Vámi sdílíme v těchto souborech:

Informační souhrn pro pečovatele a další odborníky

Zaopatřovací příspěvek pro mladé dospělé

 

Odkazy a videa ze strany Úřadu práce ČR k zaopatřovacím příspěvkům naleznete na těchto odkazech:  

ZDE najdete podrobný materiál, který obsahuje všechny informace týkající se nových dávek od 1. 1. 2022.   

ZDE najdete videa k nepojistným sociálním dávkám včetně zaopatřovacích příspěvků pro mladé dospělé.

ZDE jsou zveřejněny letáky, jak v e-podobě, tak ke stažení.

ZDE najdete změny v oblasti dávek pěstounské péče.

Odpovědi Ministerstva práce a sociálních věcí a Generálního ředitelství úřadu práce na otázky nevládních organizací v oblasti zaopatřovacích příspěvků s Vámi sdílíme zde: Otázky organizací a odpovědi na ně

 

 

B. Průvodce a příručky týkající se přípravy mladých lidí na samostatný život

Průvodce Společně po svých

Publikace Nadačního fondu Krok domů s názvem Společně po svých je určená pro všechny, kteří ovlivňují životy dětí, dospívajících a mladých dospělých vyrůstajících v pobytových zařízeních a podílejí se na jejich osamostatňování.

 Tento průvodce přináší čtenářům souhrnný pohled na témata, kterým bychom měli věnovat pozornost při přípravě dospávajících osob a mladých dospělých, se zkušeností s ústavní výchovou, na samostatný život.

Odkaz na stažení tohoto průvodce naleznete zde: Krok domů (krokdomu.cz)

 

Příručka pro děti odcházející z dětských domovů a pěstounské péče

Publikace Poradenského Centra J. J. Pestalozziho, o.p.s. je určena především dětem a mladým lidem, kteří opouštějí ústavní výchovu. Obsahuje mnoho rad, návodů a doporučení k odchodu do samostatného života. Tuto příručku naleznete zde: Příručka Poradenského centra pro mladé lidi odcházející z dětských domovů – Otevři dveře (otevridvere.cz)