Aktuality

2. osobní setkání členů platformy

7. 5. 2024

Platforma do dospělosti se těší v květnu na 2. osobní setkání se svými členy, které proběhne v kavárně KKCK Praha 16 – Radotíně.

DOPIS S ŽÁDOSTÍ O SCHŮZKU S MINISTREM

5. 5. 2024

Platforma do dospělosti včetně participační skupiny mladých dospělých zasílá na MPSV žádost o schůzku s ministrem. Ráda by v rámci přípravy nové právní úpravy ochrany dětí a podpory rodin sdílela své osobní příběhy.

Celý text si můžete přečíst ZDE.

WORKSHOP

5. 4. 2024

Platforma do Dospělosti pořádá online workshop pro členy i širokou odbornou veřejnost na téma:

Trauma respektující přístup (TRP) jako řešení náročného chování u dětí

Pro rozšíření týmu naší participační skupiny hledáme nové posily

7.2.2024

Platforma do Dospělosti pořádá online workshop pro členy i širokou odbornou veřejnost na téma: Rodinné a (interaktivní) případové konference II

8. 11. 2023

Platforma Do dospělosti pořádá online setkání pro své členy, na kterém se budou společně vybírat stěžejní témata workshopů pro rok 2024.

14.9.2023

Tisková zpráva k Memorandu o vzájemné podpoře a spolupráci neziskových organizací a pobytových zařízení v ČR

8.6.2023

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI JE NA SVĚTĚ!

1. 6. 2023

Vzájemná důvěra, dlouhodobost a nutná zpětná vazba od dětí na realizované programy neziskových organizací,to je jen pár bodů, které obsahuje MEMORANDUM O VZÁJEMNÉ PODPOŘE A SPOLUPRÁCI NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ A POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍ V ČESKÉ REPUBLICE.

Tento dokument vydáváme symbolicky k dnešními Dni dětí a jsme nesmírně potěšení, že vznikl u jednoho stolu konstruktivní debatou obou stran s významným zapojením mladých dospělých. Bez vzájemné diskuse, sdílení frustrací, potřeb, zkušeností a ochoty posouvat své hranice, by se nám nepodařilo zlepšovat a kultivovat prostředí, ve kterém žijí děti s těžkými životními osudy.

Budete-li souhlasit s desaterem, můžete tento dokument podepsat. Budeme za to rádi!

Děkujeme za skvělou spolupráci všem, kteří se na vzniku memoranda podíleli!

Platforma Do dospělosti pořádá setkání pro své členy

25. 5. 2023

Pominulo období nutnosti pouhého online setkávání a tak se těšíme osobně na zástupce našich členských organizací, kterých je v současnosti již 26.
Toto setkání se koná ve čtvrtek, 15.6. 2023 od 10:30 – 15:00 v Praze.
Máme radost, že se nám podařilo zajistit neotřelý prostor pro náš záměr se osobně navzájem potkat, seznámit, propojit a dozvědět se o sobě a našich aktivitách více.
Tímto mockrát děkujeme Kavárně co hledá jméno za vstřícnou hostitelskou nabídku, kdy budeme moci využít multifunkční prostor nad kavárnou a ochutnat jejich skvělou kávu
& občerstvení.
Na programu bude především vzájemné osobní potkání se, sdílení, obeznámení se s činností členských organizací, jejich aktualitami a i možnost si popovídat s některými mladými dospělými z naší participační skupiny.
Součástí tohoto setkání bude také  „grantové okénko“, ve kterém nám organizace Svět neziskovek krátce představí aktuální grantové výzvy a nová tajemnice Asociace Dítě a rodina současné aktivity.
Už se na naše členy moc těšíme!

Rozhovor s Františkem - novým pomocným koordinátorem

14. 3. 2023

VÝSTUP ZE SETKÁNÍ SKUPINY MLADÝCH 5.3.

Březnové nemoci zkouší zdraví i členů a členek naší Platformy, a tak jsme se místo velkého společného nedělního setkání scházeli v týdnu individuálně, volali si a psali, abychom se i tak mohli zapojit do přípravy podkladů na nadcházející workshop Platformy Do dospělosti. Pokud se 21.3. připojíte, dozvíte se, jak odlišné zkušenosti se zapojením do různých programů neziskových organizací v rámci pobytu v DD můžou děti a mladí lidé mít. Někdy je to zkušenost pozitivní – možnost vybrat si, co mě zajímá. Jindy záleží na dalších faktorech, ať už je to umístění domova, věk a zájmy ostatních dětí, anebo třeba pestrost nabídky, ze které se vybírá. Jsme rádi, že máme ve skupině mnoho zkušeností a pohledů, které Vám brzy budeme moct představit.

Máme radost, že se nám skupina rozrostla a můžeme Vám představit i nového pomocného koordinátora skupiny mladých při Platformě Do dospělosti – Františka Čihounka. František, který má vlastní zkušenost s pobytem v dětském domově, tak doplní svým pohledem formování aktivit, které skupina podniká a témata, ke kterým se vyjadřuje. Jsme rádi, že můžeme peer přístup uplatnit i ve spolu-vedení skupiny a vítáme Františka v týmu!

Kolegyně Klára udělala s Františkem rozhovor, který zde přinášíme:

„Řešíme věci, které jsem zažíval a rád bych své zkušenosti předal dál,“
říká František, nová posila týmu platformy Do dospělosti

Mladý dospělý se zkušeností s institucionální výchovou, ale hlavně činorodý, veselý a pracovitý člověk. To je František
Čihounek, který se rozhodl spolupracovat s platformou Do dospělosti a stal se součástí týmu mladých lidí, kteří fungují jako poradní orgán samotné platformy. V uplynulých dnech jsme se ale domluvili na mnohem užší spolupráci a František bude k ruce koordinátorce Katce Novákové, která má celý poradní tým na starosti.

Františku, co tě nejvíce potěší?
Největší radost mám z toho, když se mi podaří splnit nějaký cíl. A také jsem šťastný, když mám kolem sebe lidi s pozitivní náladou a lidi, kteří jsou vůči mně upřímní.

Kde konkrétně pracuješ a jaká je náplň tvé práce?
Pracuji ve firmě Schools United, která se zabývá výrobou merče pro všechny druhy škol. Inspiraci firma získala ze zahraničních škol. Tím se snažíme podpořit české a slovenské školství a sbližujeme tím lidi na školách. V poslední době se snažíme toto poslání rozšiřovat i v zahraničí. V této firmě pracuji jako team leader ve výrobě a skladu. Mám v týmu 12 lidí. Má náplň práce je koordinace celé výroby. Dohled na kvantitu a kvalitu vyrobených produktů. Dohled na personální náklady. Tvorba pracovních postupů. A také mám na starost výplaty mého týmu.

Věnuješ se stále dětským táborům?
Ano, táborům se stále věnuji. Od svých 15 let jsem začínal jako instruktor na dětských táborech, kam jsem jezdíval jako účastník. Poté jsem to dotáhl až na hlavního vedoucího. V dnešní době stále na tábory jezdím, především jako hlavní vedoucí. Na táborech mám opět tým vedoucích, který se skládá maximálně do 10 lidí. Z mé pozice hlavního vedoucího se očekává vytvoření harmonogramu, her a aktivit pro děti. Následně máme poradu, na které je zapotřebí obeznámit vedoucí s programem a zajistit všechen potřebný materiál k uskutečnění. Závěrem celého týdne s dětmi je pro mě výhra, když vidím dětské spokojené úsměvy a odcházím s pocitem, že se podařilo vše, co bylo naplánováno.

Jak vzpomínáš s odstupem na dobu, kdy jsi vyrůstal v pobytovém zařízení?
Na dobu v pobytovém zařízení vzpomínám velmi dobře. Bylo to místo, kde jsem měl na určitou dobu zázemí, jídlo, oblečení a možnost studovat. Nebýt dětského domova, kde bych teď mohl být…

Co bylo pro tebe nejtěžší při odchodu z dětského domova do dospělosti?
Celých deset let jsem žil mezi spoustou lidí. Pak jsem v osudný den, kdy jsem odcházel z dětského domova, nejvíce pociťoval samotu. Neměl jsem nikoho, na koho bych se mohl obrátit. Třeba i s obyčejnou, ale zároveň důležitou otázkou, jak se máš. Tedy do doby, kdy já sám jsem si uvědomil, že tento pocit musí jít stranou, a začal se svým životem něco dělat. Následně jsem měl klasické problémy dospělého člověka. Bydlení, práce, orientovat se v cizím městě, do kterého jsem se rozhodl odstěhovat a žít v něm. Zjistit si, kde jsou úřady, pošta, MHD a další jiné důležité věci k vyžití. V dětském domově jste v jednom stálém kolovrátku a tyto věci jdou mimo vás.

Jak to máš nyní s tvou rodinou? Jsi s někým v kontaktu?
Jedinou rodinu, kterou mám, je můj bratr, maminka a teta. Rodina, která má zájem i o mě.  Se všemi mám dobrý vztah, který jsem si musel vytvořit sám. Je pravda, že ten vztah stále vytváříme a navzájem se hledáme. Přece jen je to rodina, která se o mě a mého bratra nedokázala postarat a nedala nám to, co by každé dítě potřebovalo. I přesto jsem našel síly se k tomu postavit a snažit se o tu rodinu nepřijít. Šel jsem do toho s myšlenkou, že mě v té době zajímalo, jak to měli oni a proč došlo k tomu, že jsme v tom ústavním zařízení museli být. Postavit se k tomuto kroku nebylo jednoduché. Díky tomu jsem si vzal i další jiná břemena na záda, ale i přes to, si myslím, že z mé strany to nebyla zásadní chyba.

Proč ses rozhodl spolupracovat s platformou Do dospělosti?
Mé rozhodnutí bylo určitě v tom, že celá tato platforma mi je velmi blízká. Řešíme věci, které jsem zažíval a rád bych své zkušenosti, pohledy a názory předával dál a dál. A proto jsem si vybral spolupracovat s touto platformou, která za mě dává smysl.

A tvé plány a cíle do budoucnosti?
Já osobně si cíle rozděluji na dlouhodobé a krátkodobé. Krátkodobý cíl je momentálně si dodělat řidičák na auto. Dlouhodobým cílem pro mě je založení vlastního e-shopu s textilem a po pracovní stránce bych chtěl být pánem svého času. A také bych rád si časem založil vlastní rodinu.

Workshop Spolupráce mezi neziskovými organizacemi a pobytovými zařízeními 21. 3. 2023

1. 2. 2023

PF 2023

19. 12. 2022

Online setkáníčlenů platformy Do dospělosti 13. 12. 2022

28. 11. 2022

Platforma Do dospělosti pořádá online setkání svých členů s přizváním hostů z řad mladých dospělých a zástupců pobytových zařízení, které se koná dne:

13.12.2022. od 9:00 hod – 12:00 hod.

Bude se týkat těchto 3 stěžejních témat:

  1. Osobní zkušenost mladých dospělých s programy nabízenými NNO (a jinými subjekty) ve chvíli, kdy ještě byli v pobytových zařízeních
  2. Vnímání NNO (a jiných subjektů) a jejich programů pro dospívající ze strany pobytových zařízení, kvalitanabízených aktivit, témata a co chybí 
  3. Nastavení vzájemné spolupráce mezi NNO a pobytovými zařízeními tak, aby se k dospívajícím dostaly co nejkvalitnější programy, které mají smysl  a zároveň se vytvořil prostor důvěrymezi všemi zúčastněnými

Našimi hosty budou v

1. tematickém bloku mladí dospělí z naší participační skupiny, kteří budou sdílet svou osobní zkušenost, ve 2. zástupci pobytových zařízení z řad ředitelů dětských domovů/výchovných ústavů i z výboru FDD a ve 3. závěrečném bloku, pak naši členové, neziskové organizace či jiné subjekty.

Těšíme se na společné setkání a vzájemné podněty.

Zakládáme participační skupinu mladých dospělých

21. 9. 2022

V zářijových dnech aktuálně probíhá tvorba nové participační skupiny mladých dospělých, která bude fungovat při platformě Do dospělosti. Jsme moc rádi, že mladí lidé, kteří mají sami zkušenost s pobytem v ústavní péči a také s přechodem na vlastní nohy, mají zájem spolu s námi pracovat na tom, aby se podmínky pro děti a mládež v podobné situaci zlepšovaly.

Je pro nás důležité znát jejich zkušenosti a názory a nechat je zaznít v práci, kterou děláme. První setkání nové skupiny plánujeme na říjen a moc se těšíme! Víte o někom, koho by taková spolupráce mohla zajímat? Máme ještě několik volných míst pro další zájemce.

Workshop "Případové konference v ústavní péči"

19. 9. 2022

Platforma Do dospělosti pořádá praktický online workshop s názvem „Případové konference v ústavní péči“, který se koná dne 20.9. od 9:00 hod – 12:30 hod.

Jak název napovídá bude se týkat případových konferencí uskutečňovanými zejména v rámci přípravy na odchod mladého člověka z ústavní péče. Dozvíme se o právním zakotvení případových konferencí a jejich praktickém uskutečňování, a to z úst našich hostů, kterými budou zástupci MPSV, sociální pracovníci OSPOD a sociální kurátoři, zástupci pobytových zařízení a neziskového sektoru.

Našimi hosty budou také mladí dospělí se svou osobní zkušeností.  Dozvíme se také o tom, co je interaktivní případová konference, jaké má přednosti a jak ji lze efektivně využít v rámci přípravy mladých lidí na samostatný život.

Těšíme se na všechny hosty i zúčastněné.

Platforma Do dospělosti pořádá online sektkání pro své členy

3. 6. 2022

Platforma Do dospělosti, která má nyní 24 členů z různých krajů ČR, pořádá dne 7.6.2022 od 9:30-12:00 hod online setkání pro své členy s názvem „Poznejme se a sdílejme svou praxi“.

Hlavním účelem tohoto setkání bude bližší propojení organizací, které se zabývají podporou a rozvojem mladých lidí se zkušeností s ústavní péčí, sdílení naší praxe a vzájemná inspirace.

Hlavním tématem setkání budou vztahy v rámci naší práce, a to jak s klienty, tak i vztahy externí a budeme rovněž hovořit o tom, co potřebujeme pro naše dobré fungování, jakož i o úskalích, se kterými se v praxi potýkáme. Věříme, že toto setkání může mít dopad také na samotnou cílovou skupinu, jelikož rozvoj vzájemných vztahů, síťování organizací a výměna informací z praxe, má přesah do naší terénní práce.

Těšíme se na společné setkání a vzájemné podněty.

podstatné informace k zaopatřovacím příspěvkům

17.12. 2021

Platforma Do dospělosti uspořádala dne 9.12.2021 workshop na téma „Příspěvek do života“, který se věnoval zaopatřovacím příspěvkům pro mladé dospělé se zkušeností s náhradní péčí. Workshopu se zúčastnili zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, zástupkyně Generálního ředitelství Úřadu práce ČR, zástupci OSPOD, mladí dospělí se svou osobní zkušeností a zástupci organizací, které se věnují pomoci a podpoře mladých lidí se zkušeností z náhradní péče. Vytvořil se tak prostor pro sdílení informací napříč subjekty, které se problematikou mladých dospělých odcházejících z náhradní péče zabývají.

Ministerstvo práce a sociálních věcí s námi sdílelo informační souhrn pro pečovatele a odborníky ve vztahu k podpoře ve formě zaopatřovacím příspěvkům a dále leták – přehledné informace pro mladé dospělé k těmto zaopatřovacím příspěvkům.

Tyto informace s Vámi sdílíme ZDE.

Workshop Příspěvek do života

26. 11. 2021

Od 1.1.2022 vstoupí v účinnost novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, podle které budou mít mladí dospělí odcházející z náhradní péče nárok na zaopatření ze strany státu. Došlo tak ke sjednocení podmínek zaopatření mladých lidí, kteří po dosažení zletilosti odcházejí z pěstounské péče, poručnické péče nebo z ústavní výchovy.


V souvislosti s tím pořádá PLATFORMA DO DOSPĚLOSTI pro své členy workshop s názvem PŘÍSPĚVEK DO ŽIVOTA aneb novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí v oblasti zaopatřovacích příspěvků pro mladé dospělé z náhradní péče.

Workshop se uskuteční online dne 9.12.2021 a hlavním hostem workshopu bude Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová, vedoucí oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace služeb pro rodiny, MPSV. Dále jsme jako hosty pozvali mladé dospělé se zkušeností s ústavní péčí, zástupce pobytových zařízení a OSPOD. Na tomto workshopu se dozvíme, jaké změny novela zákona v oblasti zaopatřovacích příspěvků přinese a bude také prostor pro praktické dotazy a společnou diskuzi.

Vznikla Platforma Do dospělosti

29. 9. 2021

Organizace Letní dům společně s Nadačním fondem Krok domů, Symbios – sdílené bydlení Brno a Mimo domov se rozhodly vytvořit neformální platformu sdružující organizace, které nabízejí podporu a rozvoj mladým lidem se zkušeností s institucionální péčí především při jejich přípravě na samostatný život. K tomuto rozhodnutí nás vedla zejména absence prostoru pro sdílení dobré praxe, jakož i potřeba propojení síly hlasu organizací.

Za účelem představení této platformy dalším organizacím pořádáme dne 6.10. 2021 od 10 – 12  hod online setkání, kde představíme vizi a poslání platformy, její cíle a činnosti pro nadcházející období. Během tohoto setkání bude také prostor pro diskuzi a sdílení návrhů témat pro budoucí workshopy.

Máte-li zájem se o platformě dozvědět více či se do našeho uskupení zapojit, kontaktujte nás prostřednictvím naší pracovnice Mgr. Bc. Jany Havigerové na emailu: jana.havigerova@letnidum.cz.

Tato aktivita za Letní dům probíhá v rámci projektu Rozvojem k efektivitě.