Novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí byly s účinností od 1.1.2022 upraveny zaopatřovací příspěvky pro mladé dospělé po skončení péče nahrazující péči rodičů.

Zaopatřovací příspěvky jsou dva, a to jednorázový (25.000,- Kč) a opakující se zaopatřovací příspěvek (15.000,- Kč/měsíčně v případě studia) a oba mají formu příjmově netestované nepojistné dávky (tj. není třeba dokládat příjmy) a při splnění zákonných podmínek se jedná o nárokovou záležitost. Účelem těchto příspěvků je zmírnění nepříznivé sociální situace mladých dospělých poté, kdy zanikla pěstounská, poručenská péče nebo ústavní výchova v důsledku nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti těchto mladých lidí.

V zájmu lepší orientace v oblasti zaopatřovacích příspěvků sdílíme informace ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Co a kdy potřebuje vědět mladý dospělý člověk, který má zájem o podporu ve formě zaopatřovacích příspěvků?

Tyto informace s Vámi sdílíme v těchto souborech:

Informační souhrn pro pečovatele a další odborníky

Zaopatřovací příspěvek pro mladé dospělé

Odkazy a videa ze strany Úřadu práce ČR k zaopatřovacím příspěvkům naleznete na těchto odkazech:  

ZDE najdete podrobný materiál, který obsahuje všechny informace týkající se nových dávek od 1. 1. 2022.   

ZDE najdete videa k nepojistným sociálním dávkám včetně zaopatřovacích příspěvků pro mladé dospělé.

ZDE jsou zveřejněny letáky, jak v e-podobě, tak ke stažení.

ZDE najdete změny v oblasti dávek pěstounské péče.

Odpovědi Ministerstva práce a sociálních věcí a Generálního ředitelství úřadu práce na otázky nevládních organizací v oblasti zaopatřovacích příspěvků s Vámi sdílíme zde: Otázky organizací a odpovědi na ně