Spolupráce se školami

  • Rubriky příspěvkuPodpora pěstounů
  • Čas na čtení:2 minuty čtení

Ve čtvrtek 12.10. 2023 v podvečer jsme se v Letním domě sešli opět k semináři pro učitele zaměřenému na projevy dětí s vývojovým traumatem a poruchami attachmentu, které se často objevují u dětí nejen v náhradní rodinné péči. Přístup k dětem s odtažitým, ambivalentním či dezorganiovaným attachmentem se liší. Učitelé měli možnost si na základě charakteristik uvědomit, jaké projevy dítě v jejich třídě má a byli seznámeni s vhodnými podpůrnými přístupy k nim. Tématem byly i seberegulační pomůcky a techniky, které si mohli učitelé vyzkoušet sami na sobě.

Lektorka Mgr. Jaroslava Máliková je rodinná psychoterapeutka a koučka. Má dvacetiletou manažerskou praxi v oblasti náhradní rodinné péče a desetiletou praxi supervizní a terapeutickou

V loňském školním roce proběhla již dvě takováto setkání, kterých se zúčastnilo celkem 8 učitelek z mateřských, základních i středních škol. Nyní jsme začali s v novém složení.

Jsme rádi za zájem ze strany učitelů! 

Proto na jaře chystáme pokračování – prohloubení porozumění projevů dětí a sdílení zkušeností s nimi.