co nabízíme

Provázíme rodiny v procesu změny

  • mapujeme situaci rodiny, společně stanovujeme cíle spolupráce, plánujeme a vyhodnocujeme
  • koordinujeme a propojujeme s ostatními institucemi

Poskytujeme psychosociální podporu

  • posilujeme rodičovské dovednosti nácvikem (hra s dítětem, podpora samostatnosti dítěte, vedení domácnosti apod.)
  • posilujeme komunikaci a vztahy v rodině (vztah rodičů s dětmi, komunikace mezi rodiči, vztahy v širší rodině apod.)

Pomáháme v praktických záležitostech

  • pomáháme s každodenními záležitostmi rodiče, např. sestavování rodinného rozpočtu, vyhledávání informací, uplatňování zákonných nároků
  • pomáháme při jednání s úřady a jinými institucemi v zájmu rodiny (doprovod na úřad, k lékaři atd.)
  • pomáháme při vyřizování sociálních dávek, při hledání bydlení či práce
  • zprostředkováváme bezplatné právní či dluhové poradenství

Poskytujeme základní sociální poradenství

  • informujeme o právech a povinnostech rodiče a dítěte
  • pomáháme se zorientovat v systému služeb pro rodiny s dětmi