Letní dům je součástí Unie sociálních služeb ČR

  • Rubriky příspěvkuLetní dům
  • Čas na čtení:1 minuty čtení

Letní dům se stal jednou ze 14 zakládajících organizací UNIE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÉ REPUBLIKY. Tato nová střešní organizace reprezentuje cca 50 poskytovatelů sociálních služeb s nadregionální nebo celostátní působností, kteří v tuzemsku poskytují své služby více než 300 000 klientů. Posláním organizace je hájit zájmy poskytovatelů, jejich zaměstnanců a klientů a stát se partnerem MPSV a dalších institucí při jednáních, která se poskytování sociální péče nějak dotýkají. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě.