2. tréninkový byt

  • Rubriky příspěvkutréninkové byty
  • Čas na čtení:6 minuty čtení

V prosinci proběhl další, již druhý, tréninkový byt. Tentokrát byl tematicky zaměřen na peníze a finanční gramotnost obecně. Celkově se tentokrát zúčastnilo dohromady 5 dívek a chlapců, díky čemuž bylo o něco více prostoru pro volnější diskuzi ke stanovenému tématu. Aktivity, na kterých jsme se skupinou pracovali, měly za cíl mladý účastníky a účastnice teoretickou i diskusní formou lépe seznámit s pojmem finanční gramotnosti – co vlastně zahrnuje a obnáší. Zároveň zde byly četné příležitosti téma přiblížit na praktických úkolech. Dívky a chlapci si tak mohli na vlastní kůži vyzkoušet sestavování rozpočtu pro víkendový pobyt a poté vytvořit vlastní osobní rozpočet, mimo jiné také absolvovali osobní návštěvu v bance.

Tento víkend byl specifický tím, že od účastníků a účastnic vyžadoval větší iniciativu a samostatnost, kdy měli za úkol dojít ke shodě ohledně sobotního volnočasového programu a tuto vybranou akci následně domluvit a zarezervovat. Skupina se jednohlasně shodla na návštěvě kina, kterou jsme v sobotu po večeři v jimi zvolené pizzerii realizovali.

Neděle již byla převážně ve znamení balení, úklidu a opakování nabytých zkušeností, ale i zde se udělal prostor pro zajímavé téma spoření a investic, které účastníkům a účastnicím představil kolega Jakub Veber. V závěru jsme si popřáli krásné svátky a dali si na srozuměnou, že se všichni na další pobyt, který proběhne od 13. ledna, těšíme.

Příští tréninkový byt se bude soustředit na problematiku práce a zaměstnání a účastníci/ce budou mít například příležitost vyzkoušet si u domluvené externistky osobní pohovor na jimi vybranou pracovní pozici.