Praha posiluje programy na podporu přechodů dospívajících z ústavní a pěstounské péče

  • Rubriky příspěvkuLegislativa
  • Čas na čtení:1 minuty čtení

Přečtěte si o dvou schválených memorandech, které se týkají podpory dětí vyrůstajících v ústavní péči a mladých lidí opouštějících ústavní a pěstounskou péči. Díky schválení druhého memoranda došlo k posílení spolupráce s Letním domem a MHMP.