Biologičtí rodiče jsou pro děti důležití

Jednou z podmínek pěstounské péče je podporovat sounáležitost dětí s biologickými rodiči.

Na konci září proběhla na OSPOD schůzka pěstounů s biologickým tatínkem šestiletého chlapce. 

Schůzka proběhla v přátelské atmosféře, i když požadavek tatínka na osobní setkání se synem se zatím nenaplnil. Chlapec je v současné chvíli uzavřen jakémukoli povídání o tom, co bylo před svěřením do péče pěstounů a potřebuje čas a citlivý přístup náhradních rodičů, aby svou minulost mohl zpracovat. Nějaký čas strávil i v Klokánku.

Mezi pěstouny a otcem probíhala respektující komunikace a bylo cítit, že všem jde o zájem dítěte. Z pohledu klíčové pracovnice pěstounů bylo setkání velmi smysluplné a plodné. Bylo domluveno, že pěstouni budou otci přes klíčovou pracovnici každý měsíc posílat několik fotek a pár informací o dítěti z uplynulého období.  

Takové porozumění ze strany pěstounů i biologických rodičů přejeme všem dětem v pěstounské péči!