Platforma Do dospělosti pořádá online setkání pro své členy

Platforma Do dospělosti, která má nyní 24 členů z různých krajů ČR, pořádá dne 7.6.2022 od 9:30-12:00 hod online setkání pro své členy s názvem „Poznejme se a sdílejme svou praxi“.

Hlavním účelem tohoto setkání bude bližší propojení organizací, které se zabývají podporou a rozvojem mladých lidí se zkušeností s ústavní péčí, sdílení naší praxe a vzájemná inspirace.

Hlavním tématem setkání budou vztahy v rámci naší práce, a to jak s klienty, tak i vztahy externí a budeme rovněž hovořit o tom, co potřebujeme pro naše dobré fungování, jakož i o úskalích, se kterými se v praxi potýkáme. Věříme, že toto setkání může mít dopad také na samotnou cílovou skupinu, jelikož rozvoj vzájemných vztahů, síťování organizací a výměna informací z praxe, má přesah do naší terénní práce.   

Těšíme se na společné setkání a vzájemné podněty.