Hledáme kolegu/kolegyni do služby Doma v rodině na pozici sociální pracovník

  • Rubriky příspěvkuLetní dům
  • Čas na čtení:3 minuty čtení

Hledáme sociálního pracovníka

Služba Doma v rodině
• Poskytujeme podporu biologickým rodinám v péči o děti a zvládání obtížných životních
situací.
• Pomáháme také rodinám, kterým hrozí odebrání dítěte do náhradní péče, nebo již bylo
odebráno.
• Podporujeme rozvoj vzájemného vztahu a komunikace mezi rodiči a dětmi.
• Podporujeme rodiče, aby mohli lépe zvládat svoji rodičovskou roli.
• Pomáháme dětem v rodinách, aby se v nich cítily dobře a zdravě se vyvíjely.
• Důležitým předpokladem pro spolupráci s rodinou je pro nás vůle ke změně a vzájemný
respekt.
• Využíváme principy systemického přístupu.
• Pracujeme s rodinou jako se systémem.
• Máme pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Co bude Vaším úkolem
• Pracovat s rodinami a pomáhat jim řešit jejich situaci v oblastech rodičovských kompetencí, vývoje dítěte, funkčních komunikačních principů uvnitř rodinného systému.
• Být průvodcem (case managerem) rodiny při hledání vhodných řešení (mapování situace rodiny, navrhování intervenčního plánu pro rodinu, pravidelné vyhodnocování situace rodiny, účast na případových konferencích, doprovod na schůzky s různými institucemi, průběžná spolupráce a komunikace s OSPOD, spolupráce s dalšími zúčastněnými stranami – psycholog, psychoterapeut, jiné organizace, vytváření písemných zpráv o spolupráci, vytváření záznamů o průběhu spolupráce)
• Spolupracovat nejen s týmem (účast na týmových poradách, metodická činnost- tvorba a ověřování mapovacích nástrojů situace rodiny, síťování s odbornou veřejností a dalšími
spolupracujícími organizacemi)

Co očekáváme
• samostatnost v práci s klientem
• smysl pro humor a kreativitu
• úzkou spolupráci s týmem (i když jen s malým)
• chuť specializovat se v uvedené oblasti podpory rodiny
• snahu učit se novým věcem
• splnění předpokladů pro výkon povolání sociálního pracovníka dle § 49a zákona č. 359/1999 Sb.
• časová flexibilita
• zkušenosti v oblasti sociální práce/case managementu
• zkušenost s prací s rodinou
•sebezkušenostní/psychoterapeutický výcvik výhodou
• osobní rodičovská zkušenost výhodou

Co nabízíme
• úvazek 0,5
• finanční ohodnocení odpovídající pozici sociální pracovník
• pravidelnou supervizi a doplňující vzdělávání
• nadstandartní vzdělávání a další možnosti profesního růstu
• spolupracující a podpůrný tým
• pružnou pracovní dobu
• 5 týdnů dovolené
• notebook a telefon

Předpokládaná doba nástupu: březen 2022
Zájemci, prosím, zašlete Váš životopis a motivační dopis do 15.2.2022 na adresu:
anna.blazkova@letnidum.cz