Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí

  • Rubriky příspěvkuLegislativa
  • Čas na čtení:2 minuty čtení

O prázdninách byla schválená novela zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, která se mimo jiné týká také pěstounské péče. V platnost vejde 1. 1. 2022.  

Rozděluje pěstouny do 3 kategorií:  

1. Zprostředkovaní  (prošli přípravami a nejsou příbuzní) 

2. Nezprostředkovaní (příbuzní, kteří nemají vyživovací povinnost – tety, strýcové, zletilí sourozenci…) 

3. Nezprostředkovaní (prarodiče, kteří mají ze zákona ke svému vnoučeti vyživovací povinnost) 

Toto rozdělení je důležitým krokem k systémovému odlišení profesionální pěstounské péče a péče osob, které pečují o děti jakožto osoby příbuzné či blízké. 

Novela dále upravuje např. omezení umísťování dětí do dětských domovů pro děti do 3 let pouze na situaci, pokud jejich zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou lůžkovou péči. 

Více informací můžete najít na https://www.mpsv.cz/web/cz/novela-zakona-o-socialne-pravni-ochrane-deti