Platforma Do dospělosti

Organizace Letní dům společně s Nadačním fondem Krok domů, Symbios – sdílené bydlení Brno a Mimo domov se rozhodly vytvořit neformální platformu sdružující organizace, které nabízejí podporu a rozvoj mladým lidem se zkušeností s institucionální péčí především při jejich přípravě na samostatný život. K tomuto rozhodnutí nás vedla zejména absence prostoru pro sdílení dobré praxe, jakož i potřeba propojení síly hlasu organizací. 

Za účelem představení této platformy dalším organizacím pořádáme dne 6.10. 2021 od 10 – 12  hod online setkání, kde představíme vizi a poslání platformy, její cíle a činnosti pro nadcházející období. Během tohoto setkání bude také prostor pro diskuzi a sdílení návrhů témat pro budoucí workshopy.

Máte-li zájem se o platformě dozvědět více či se do našeho uskupení zapojit, kontaktujte nás prostřednictvím naší pracovnice Mgr. Bc. Jany Havigerové na emailu: jana.havigerova@letnidum.cz.  

Tato aktivita za Letní dům probíhá v rámci projektu Rozvojem k efektivitě.