Letní dům byl u udělení Ceny Olgy Havlové

  • Rubriky příspěvkuLetní dům
  • Čas na čtení:3 minuty čtení

V zahradě Anežského kláštera se v pondělí 14. června 2021 uskutečnilo setkání u příležitosti každoročního udílení Ceny Olgy Havlové. Součástí slavnostního setkání, kterého se zúčastnil mezi jinými i předseda senátu Miloš Vyskočil, bylo předání poděkování za vzornou realizaci některých projektů podpořených Výborem dobré vůle Nadace Olgy Havlové.

K oceněným patřili i pracovníci služby Doma v rodině Letního domu. Poděkování, kterým byla plaketa z broušeného skla s vyobrazením Olgy Havlové od rodinné sklárny Rückl, převzal ředitel Letního domu Jan Bárta. Za službu Doma v rodině se předání poděkování zúčastnila její vedoucí Anna Blažková.

Letošní cenu Olgy Havlové získal Marek Navrátil. Získal ji za práci v neziskovém sektoru. Navzdory svému hendikepu, kterým je vada růstu, se aktivně podílel na mnoha projektech zaměřených pomocí lidem bez domova, seniorům, dětem a dospělým s postižením. 

Cenu Olgy Havlové poprvé vyhlásila paní Olga v roce 1995 s cílem upozornit na život lidí se zdravotním postižením, kteří se vyrovnali se svým hendikepem a pomáhají druhým lidem.