Podpora pro rodiny běží dál

  • Rubriky příspěvkuLetní dům
  • Čas na čtení:4 minuty čtení

Program Doma v rodině hledá cesty a způsoby jak podpořit rodiny, které to v současné době koronavirové pandemie mají velmi složité a potýkají se s novými problémy. Rodinám nyní pomáháme s řešením aktuálních problémů týkajících se dětí i chodu rodiny.

Ohledně dětí se jedná nejčastěji o problémy: komunikace se školou a školkou dětí, zajištění a zvládání online výuky dětí, zajištění doučování pro děti, počínající závislostí na internetu, psychické problémy vyplývající z izolace rodiny a chybějících vrstevnických vztahů

Jedna maminka popsala problémy své dceři v době pandemie následovně: Zuzanka teď špatně usíná, nemůže zabrat, má kruhy pod očima, je ve stresu. Selhává ve škole, propadá se čím dál hlouběji s online výukou a už se nechce ani připojovat k výuce, protože se stydí před spolužáky. Už neví kudy, propadá se do beznaděje, bezmoci, nic pro ni nemá cenu. Rodičům pak pomáháme s finančními problémy, alternativní komunikací s často nedostupnými a částečně uzavřenými úřady (soudy, úřady práce, OSPOD, zdravotní pojišťovny), s výpadkem práce z důvodu zavřených škol a školek, se zpoždění výplaty dávek a hledáním alternativních zdrojů rodinného rozpočtu jako jsou nadační příspěvky, potravinová pomoc. Řada rodin během pandemie z různých důvodů potřebuje změnit bydlení a potýkají s tím, že nezasedá bytová komise rozhodující o sociálním bydlení, pobytové sociální služby jako např. azylové domy a krizová lůžka pro rodiny s dětmi nepřijímají nové klienty nebo mají stopstav atd. Jedna matka, který má více dětí popsala své pocity následovně: Nyní jen zajišťuji technicky, aby se všechny děti přihlásily na výuku, snažím se jim dovysvětlit některé věci z výuky, vařím a bojuji, aby nebyly jen na mobilech. Na nejmladší dceru už vůbec čas nemám čas. Na konci týdne jsem vždycky úplně zničená. To se v jednom člověku nedá zvládnout. Mám práci, která mne baví, ale nyní si musím brát z práce ošetřovačku, protože na práci vůbec čas nemám, tudíž se můj příjem dost snížil.

Pracovníci našeho programu pracují velmi kreativně a snaží se hledat různé možnosti, jak rodinám pomoct tak, aby to bylo pro obě strany bezpečné a byla dodržena hygienická opatření proti šíření koronaviru (nošení respirátorů, pravidelné testování, online komunikace, setkávání venku, setkávání v menším počtu atd.). Těšíme se na jarní počasí, které jak doufáme, přinese naději a nové možnosti jak rodinám pomoci. Také věříme, že se časem vše vrátí do běžných kolejí a my budeme moci rodinám pomáhat nejen hasit požáry, ale hledat pevnou a stabilní cestu.